Science in a lab
Science in a lab

בריטניה וישראל הן מדינות מובילות במחקר המדעי. עבודתנו מחזקת את הקשר המדעי בין שתי המדינות. 

הצוות המדעי במועצה הבריטית ישראל הוא חלק מרשת המדע והחדשנות (SIN) המקדמת שיתוף פעולה בינלאומי עם בריטניה. מדע וחדשנות הן מאבני היסוד של מדיניות הצמיחה והשגשוג של ממשלת בריטניה. כדי לעודד שיתופי פעולה אסטרטגיים בתחום זה, המחלקה לעסקים, חדשנות וכישורים ומשרד החוץ מממנים את רשת המדע והחדשנות (SIN). 

המועצה המדעית של בריטניה וישראל הינה גוף בו חברים 25 מדענים מובילים, אשר משימתם העיקרית היא לשפר את שיתוף הפעולה המדעי בין שתי המדינות. 

בדף זה