המועצה הבריטית ורשות המדע והחדשנות של שגרירות בריטניה בישראל מזמינות אתכם/ן להגיש הצעות למיזמים הכוללים שיתופי פעולה אקדמאים מחקריים בתחום המים. מטרת התוכנית היא לחזק את שיתוף הפעולה בין בריטניה, ישראל ואזור המזרח התיכון וצפון אפריקה (MENA) בתחום חקר המים. ימומנו בין אחד לשלושה מיזמים.

דרישות המיזם

  • קידום מחקר משותף בשלב התכנון באמצעות, לדוגמא, בנייה וביסוס קשרים ושיתופי פעולה בהגשת מענקים והזדמנויות מימון; אוֹ
  • תמיכה במחקר דרך מיזמים כמו ארגון מפגשים (וירטואלים ופיסיים), דיונים, כנסים, שיתופי פעולה חדשים ושימוש במתקני מחקר; או
  • יישום מחקרי באמצעות פעילויות הכוללות כתיבת מדיניות, העברה של ידע טכנולוגי ושיתופי פעולה עם ארגונים בתעשייה ובמגזר השלישי; אוֹ
  • לפרסם ולתקשר מחקר אקדמי לסטודנטים, לציבור הרחב ולקבוצות רלוונטיות אחרות באמצעות, למשל, קורסים ותוכניות הוראה משותפים, ופעילויות ציבוריות.

זכאות

המיזמים יכללו גורמים מבריטניה, ישראל ומדינה מאזור MENA כשותפים במענק. פירוט התנאים ומידע נוסף ניתן למצוא בקול הקורא.

תאריכים חשובים

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.10.2022

תשובות ישלחו עד לתאריך: 31.10.2022

תאריך אחרון לסיום המיזמים: 31.3.2024

 

יצירת קשר

לשאלות ניתן לפנות לכתובת israelscience@britishcouncil.org