המועצה הבריטית יוצרת הזדמנויות בין-לאומיות עבור תושבי בריטניה ותושביהן של מדינות אחרות ומגבשת ביניהם קשרי אמון חובקי עולם.  בכל שנה אנו עובדים עם מיליוני אנשים ומחברים אותם אל בריטניה ואל הנכסים האטרקטיביים ביותר שלה: השפה האנגלית, אמנויות, חינוך וכן דרכי המחיה והחברה שלנו.  

בדף זה