משרדינו עוברים

אנו שמחים להודיע כי משרדי המועצה הבריטית בישראל יעברו למשכנם החדש החל ממרץ 2019.

משכננו החדש יאפשר לנו להמשיך ולבנות קשרי חינוך, תרבות ומדע בין בריטניה לישראל לטווח הארוך.