לאורך כל השנה, אנו מארגנים ומפעילים מגוון של אירועים ציבוריים, כולל סדנאות, ימי עיון, תערוכות, תחרויות ותדריכי מידע. מידע לגבי האירועים הקרובים שלנו מתפרסם כאן. 

אירועים