E&D

המועצה הבריטית יוצרת הזדמנויות בין-לאומיות לאנשים מבריטניה וממדינות נוספות ובונה אמון ביניהם בכל רחבי העולם. עבודתנו כוללת פיתוח קשרים עם אנשים המגיעים מרקע שונה ומשלל תרבויות. לפיכך, גיוון וקידום שוויון הזדמנויות מהווים נדבך חיוני בעבודתנו.

שוויון הזדמנויות אינו יכול להתממש ללא הכרה והערכה של המגוון האנושי. מידע נוסף לגבי ההבדלים בין שוויון הזדמנויות ובין מגוון אנושי, ולגבי שבעת התחומים שבהם אנו מתמקדים:

שוויון

המהות של שוויון הזדמנויות היא התייחסות לאנשים באופן הוגן וללא משוא פנים, ויצירת תנאים בסיסיים, במקום העבודה בפרט ובחברה בכלל - המעודדים ומעריכים מגוון אנושי ומקדמים כבוד. בנוסף, מדובר בניסיון לטפל בנקודות שהתאפיינו בעבר בחוסר איזון ובהבטחת התנהלות בונה מול הלקוחות, הצרכנים והספקים, אשר תומכת בהכללה נאותה ומונעת אפליה בלתי מוצדקת.

מגוון אנושי

מגוון אנושי עוסק ביצירת סביבה מכלילה ונהלים המיטיבים עם הארגון ועם האנשים העובדים בו ועמו. הוא מושתת על העובדה, כי אנשים נבדלים זה מזה בדרכים רבות. הבנה, הערכה וניהול נכון של הבדלים אלו יכולים להוביל לשיעור השתתפות גבוה יותר, אותו ניתן למנף להצלחה ברמת הפרט, הצוות והארגון.

כאשר אנו מדברים על שוויון הזדמנויות ומגוון אנושי, אנו מתמקדים בשבעה תחומים מרכזיים:

  • גיל
  • מוגבלויות
  • גזע / מוצא
  • מגדר (לרבות טרנסג'נדריות)
  • דת / אמונה ותרבות
  • נטייה מינית
  • איזון בין חיים פרטיים לעבודה

 פיתחנו מספר קווי מדיניות המעודדים שוויון וגיוון ואנו משתמשים במגוון רחב של כלים כדי לפקח ולהעריך את ההתקדמות שלנו באופן בו הם משולבים בעבודה שלנו. אנו מאמינים, כי הדרך הטובה ביותר לשמור על שוויון הזדמנויות ועל מגוון אנושי היא להבטיח שהם מהווים חלק מובנה בכל התהליכים והתפקודים שלנו, נלקחים בחשבון במסגרת כל ההחלטות שאנו מקבלים בנושאי מדיניות ונכללים בשלב התכנון של כל התכניות שלנו - מנקודת ההתחלה ועד לשלב הסיום. לכך בדיוק אנו מתכוונים, כאשר אנו מתייחסים לשילוב עקרונות ונהלים של שוויון הזדמנויות ומגוון אנושי.

 

 סיוע לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים

המועצה הבריטית שומרת על שוויון הזדמנויות עבור כל המועמדים, לרבות אנשים בעלי צרכים מיוחדים. 

להלן מספר דוגמאות לפתרונות שסיפקנו עבור נבחנים בעלי צרכים מיוחדים:

•  דפי שאלות בכתב ברייל ודפי שאלות בכתב מוגדל למועמדים הסובלים מקשיי ראייה

•  הארכת זמן בחלקי הכתיבה של המבחנים למועמדים הסובלים מדיסלקציה, דיסגרפיה או דיסאורתוגרפיה

•  עזרים אדמיניסטרטיביים (כגון אוזניות, מחשב וכו')

•  תקליטור (CD) לבעלי צרכים מיוחדים בחלק ההאזנה במבחן

•  גרסה לקריאת שפתיים של חלק ההאזנה במבחן

אם יש לכם צרכים מיוחדים, אנא דאגו לעדכן אותנו אותנו על מנת שנוכל לדאוג להנגשת המבחן עבורכם.

חשוב: יש ליידע את מחלקת הבחינות על הצרכים המיוחדים שלכם שלושה חודשים לפני מועד המבחן ולספק את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים התומכים בבקשתכם, כך שיעמוד לרשותנו די זמן בכדי לסייע.

לתשומת לבכם, מטעמים טכניים איננו מציעים מענה לצרכים מיוחדים במבחנים ממוחשבים.צרו עמנו קשר לקבלת מידע לגבי המענה אותו אנו מציעים בכדי לסייע לצרכיכם בזמן המבחן.

 למידע מלא ומדיניות המועצה הבריטית בתחום שוויון הזדמנויות ומגוון אנושי לחצו כאן