אנו מחברים בין הכישרון והיצירתיות של בריטניה ובין אמנים ומוסדות תרבותיים בישראל וברחבי העולם.  
ראו מידע נוסף על עבודתינו בתחום האומנות הבינלאומית כמו גם על עבודותינו המקומית: