SHOW UK Fresh paint

אנו מחברים בין הכישרון והיצירתיות של בריטניה ובין אמנים ומוסדות תרבותיים בישראל וברחבי העולם.  
לקבלת עדכונים שבועיים על הפרויקטים שלנו בתחום האמנות ועל נושאים נוספים, הירשמו לניוזלטר האמנות של המועצה הבריטית.