עבודתנו בתחום החינוך מקדמת את בריטניה כמקום ללימודים, תומכת בשותפויות חדשות בין אוניברסיטאות ומכוני מחקר בבריטניה ובישראל וחולקת את המומחיות והחדשנות של בריטניה.

בדף זה