אנא מלא/י  טופס זה כדי להתעדכן בכל החדשות, ההזדמנויות והאירועים (כולל פרטי קולות קוראים(, במסגרת התוכניות המדעיות של המועצה הבריטית בישראל. 

לידיעתך כי המידע שיישלח יהיה בשפה האנגלית בלבד.

הגנת מידע

המועצה הבריטית מצייתת לחוקי הגנת המידע בבריטניה ולחוקים במדינות אחרות העומדות בתקנים מקובלים בינלאומיים.

זכותך לבקש עותק של המידע שאנו מחזיקים לגביך, וכן שמורה לך זכות לבקש מאיתנו לתקן כל אי דיוקים במידע אישי זה. אם יש לך טענה לגבי השימוש במידע האישי שלך, יש לך גם את הזכות להתלונן בפני אחראי נושא הפרטיות במועצה הבריטית.

למידע מפורט בנוגע לפרטיות, אנא עיין/י בעמוד הפרטיות באתר שלנו, או צור קשר עם משרד המועצה הבריטית המקומי. אנו נשמור את המידע שלך למשך 7 שנים מרגע איסופו.