Teachers discussing
Teachers discussing ©

Mat Wright, British Council Photos

אנו עובדים תוך שיתוף פעולה עם מספר איגודים ורשתות מקצועיות למורים.  קראו עוד על האפשרויות הקיימות לפיתוח כישורי ההוראה והרשתות המקצועיות שלכם.

איגוד מורי האנגלית בישראל (ETAI)

ETAI הוא ארגון התנדבותי שתומך בפיתוח המקצועי של מורי האנגלית בישראל.  בארגון חברים כ-1,600 מורים והוא פועל בכל רחבי הארץ ובכל רמות ההוראה.  מידע נוסף על ETAI.

מכון מופ"ת

מכון מופ"ת הוא מרכז לאומי למחקר ופיתוח בתחום הוראת המורים וההוראה האקדמית. 

מרצים להוראת האנגלית במוסדות השכלה גבוהה בישראל 

H-INET מהווה ארגון גג למרצים להוראת אנגלית באוניברסיטאות בישראל.

האיגוד הבין-לאומי של מורי אנגלית כשפה זרה (IATEFL)

IATEFL יצר קהילה חובקת עולם, שכוללת יותר מ-4,000 אנשי מקצוע מתחום הוראת האנגלית.  בקרו באתר האינטרנט של IATEFL לקבלת מידע לגבי הכנס הבא של האיגוד, שצפוי להיערך בבריטניה באפריל 2017.