Aptis הוא פתרון עסקי ייחודי, שבו נעזרים תאגידים רב-לאומיים, רשויות ממשלתיות, אוניברסיטאות, עסקים קטנים ובתי ספר ללימוד שפות מכל העולם, כדי לקבל תוקף לרמת האנגלית שלהם.

ניתן להשתמש בו גם כחלק מתוכנית ללימוד אנגלית. ניתן להשתמש ב-Aptis ככלי הערכה לפני ואחרי תוכנית הלימודים, בין אם היא מועברת בכיתה, באינטרנט או כשיעורים של למידה מעורבת. כך תוכלו למדוד את השיפור ברמת האנגלית של הלומדים ולקבל תמונת מצב של "לפני" ו"אחרי".

Aptis הוא כלי מהימן, המוכר בכל העולם ויאפשר לכם לבדוק את רמת האנגלית של העובדים שלכם. ציוני המבחן משוקללים ומותאמים למסגרת העבודה האירופית המשותפת לאפיון והערכה של ידיעת שפות.

בחלק הזה