Taking the Aptis test

מה זה APTIS?

יש לנו 70 שנות ניסיון בבדיקה של רמת ידיעת האנגלית בכל העולם. המומחים שלנו פיתחו את Aptis על סמך המחקרים האחרונים בתחום של מבחני הערכה לידיעת אנגלית. 

ניתן להשתמש ב-Aptis כדי לבחון את רמת ידיעת האנגלית בכל ארבע היכולות של השפה - דיבור, כתיבה, קריאה והאזנה. הוא כולל גם חלקים של דקדוק ואוצר מילים. היכולת שתיבחן משתנה בהתאם לארגון שמבקש לבחון את רמת ידיעת האנגלית (למשל, מעסיק לעומת בית ספר ללימוד שפות).

איך ניתן להיבחן ב-APTIS?

המידע על היבחנות ב-Aptis יינתן על ידי המעסיק, האוניברסיטה או מוסד הלימודים. אי אפשר להירשם ישירות דרכנו.

מהי המשמעות של הציון שלי?

הציון שמתקבל מבוסס על מסגרת העבודה האירופית המשותפת (CEFR). הוא מציין את הרמה של CEFR (‏A1-C) בכל אחת מהיכולות שנבחנות. אם נבחנים בכל ארבע היכולות, מקבלים ציון המציין את הרמה הכוללת של CEFR. בנוסף לציון CEFR מקבלים ציון מספרי (0-50) לכל אחת מהיכולות שנבדקות. 

להצגת דוח מבחן לדוגמה, לחצו כאן.

איך אפשר להתכונן למבחן?