Are you a government ministry or NGO

בעזרת Aptis קל לבחון ולמדוד את מידת הצורך בלימוד אנגלית בארגון שלכם. זהו מבחן גמיש הבודק את רמת ידיעת האנגלית ומוכר בכל העולם. ניתן להתאים את Aptis לכל סביבה וצורך של כל מועמד, ללא קשר לרמת האנגלית הנוכחית שלו.

  • כנציגים של רשות ממשלתית או עמותה, תוכלו להיעזר במבחן Aptis כחלק מהפרויקטים שלכם ללימוד אנגלית. ניתן להשתמש בו בהתחלה, באמצע או בסוף של כל תוכנית לימודים כדי לבחון במדויק את מידת השיפור של התלמידים.
  • ניתן להשתמש ב-Aptis גם ככלי לבדיקה ובקרה, כדי לזהות את צורכי הלימוד לקהלים שונים.
  • נוכל להתאים את Aptis בהתאם לצרכים שלכם.

למה להשתמש ב-APTIS?

  • Aptis מכיל חלקים שבודקים את ארבע היכולות של השימוש בשפה - קריאה, כתיבה, דיבור והאזנה - וחלקים בסיסיים הבוחנים דקדוק ואוצר מילים.
  • תוכלו לבחור רק את החלקים שרלוונטיים לפרויקט שלכם.
  • ניתן להיבחן ב-Aptis במקום ובמועד שנוח לכם, כך שתחסכו זמן בקביעת המבחן.
  • ניתן להשתמש ב-Aptis כדי לבחון את רמת ידיעת האנגלית בהתאם לסטנדרט הבינלאומי - מ-A1 ועד C . בנוסף, אפשר להתאים את אותו מבחן לאנשים ברמות שונות, וכך לבחון ולהעריך באותו מועד גם אנשים שחלשים וגם אנשים שחזקים באנגלית.
  • Aptis זמין במגוון גרסאות, למשל גרסה ממוחשבת לטאבלט או למחשב או גרסה מודפסת, כך שאפשר להעביר אותו לאנשים במקומות שונים במקביל.

קישורים חיצוניים

מקרה לדוגמה של השימוש ב-Aptis: מועצת החינוך של רואנדה

מקרה לדוגמה של השימוש ב-Aptis: המשרד להעסקת אזרחים זרים בסרי לנקה

In this section