Are you a school, university or college?

איך לבדוק במדויק את רמת ידיעת האנגלית

Aptis הוא מבחן הבודק את רמת ידיעת האנגלית ומוכר בכל העולם. ניתן להשתמש בו:

 • כחלק מהתוכנית שלכם ללימוד אנגלית
 • ככלי לבדיקה ובקרה, כדי לזהות את צורכי הלימוד של  המורים או הסטודנטים
 • בהתחלה, באמצע ובסוף שנת הלימודים, כדי לבדוק עד כמה התוכנית שלכם ללימוד אנגלית שיפרה את היכולות של הסטודנטים
 • כדי לבדוק מהן הנקודות החזקות והחלשות של הנבחנים

יתרונות:

 • Aptis מכיל תרחישים שרלוונטיים לסוגים שונים של נבחנים
 • ניתן לבדוק את יכולת הקריאה, הכתיבה, הדיבור או ההאזנה - או כל שילוב שלהן
 • חלקי הדיבור והכתיבה נבדקים על ידי צוות של מומחים לאנגלית, כך שאתם נהנים מרמת דיוק גבוהה
 • ניתן להיבחן ב-Aptis בפורמטים שונים, בכל שעה ובכל מקום ולקבל את הציונים מהר

Aptis הוא מבחן גמיש, הוגן וסמכותי שמאפשר לכם לבחון את היכולות של  הסטודנטים או המורים שלכם ולקבל ציונים מדויקים ואמינים לגבי רמת ידיעת האנגלית שלהם.

ציוני המבחן משוקללים ומותאמים  למסגרת העבודה האירופית המשותפת לאפיון והערכה של ידיעת שפות, כך שקל לראות היכן דרוש שיפור וניתן להתאים את שיעורי האנגלית או תוכנית הלימודים בהתאם.

ניתן לשלב אותו ככלי הערכה לפני ואחרי תוכנית הלימודים בבית הספר, במכללה או באוניברסיטה שלכם, בין אם היא מועברת בכיתה, באינטרנט או כשיעורים של למידה מעורבת.

מדוע APTIS מתאים במיוחד למוסד החינוך שלכם?

 • ניתן לבחור כל שילוב של יכולות שרוצים לבחון (כתיבה, קריאה, דיבור והאזנה).
 • ניתן לחבור אלינו כדי לחבר מבחן Aptis משלכם.
 • כל מבחני Aptis נבדקים על ידי מומחים לאנגלית של המועצה הבריטית.
 • אנו יכולים להתאים את התכנים למורים ולסטודנטים שלכם. 
 • תוכלו לקבל דוחות אישיים וקבוצתיים המפרטים את הציונים בכל אחת מהיכולות שנבדקו.

אילו סוגים של מוסדות חינוך נעזרים ב-APTIS?

מוסדות חינוך מסוגים רבים ושונים נעזרים ב-Aptis, כולל רשויות ממשלתיות, אוניברסיטאות, בתי ספר ללימוד שפות, בתי ספר בינלאומיים ובתי ספר פרטיים.

קישורים חיצוניים

מקרה לדוגמה של השימוש ב-Aptis: פרויקט חינוכי בפונג'אב