מענקי מַרצוּת במדעים של בריטניה – ישראל

מענקי מַרצוּת במדעים של בריטניה – ישראל מממנים למדענים מבריטניה ומישראל ביקורים קצרים של עד ארבע עשר יום. 

אנו מעוניינים שהתוכנית תעניק הזדמנויות לחוקרים מנוסים לבקר את עמיתיהם למקצוע בבריטניה / ישראל,  להאיץ הקמת שותפויות חדשות, להקים ולחזק קשרי מחקר ולפתח שיתופי פעולה מדעיים. הקרן המשותפת למדעים של בריטניה – ישראל תשקול פניות מחוקרים העוסקים בתחומי הננו - מדע, מדעי המוח, מדעי המים ומדעי החקלאות.

התכנית סגורה לבקשות בשלב זה. קול קורא נוסף יתפרסם בהמשך השנה.

לשם קבלת עידכונים אנא פנו אלינו בדואר אלקטרוני Israelscience@britishcouncil.org.il. הנושא הנדון: מענקי מַרצוּת.

 

האם אני זכאי?

 • מענקי מַרצוּת במדעים של בריטניה – ישראל פתוחים בפני חוקרים מנוסים  מבריטניה ומישראל העוסקים בתחומי הננו - מדע, מדעי המוח, מדעי המים ומדעי החקלאות.
 • ככלל, לא תישקלנה בקשות להארכת ביקורים או לגשר עם ביקורי מחקר הממומנים על ידי ארגונים אחרים.
 • מענקי מַרצוּת אינם זמינים עבור יחידים הקשורים למעבדות הנתמכות כיום על ידי התוכנית הבריטית ישראלית למחקר אקדמי של רפואה רגנרטיבית (BIRAX Regenerative Medicine Initiative)). 
 • מענקי מַרצוּת במדעים של בריטניה –  ישראל יממנו ביקור מבריטניה לישראל או להפך. אין אנו מצפים לביקורי גומלין.
 • המענקים של הקרן המשותפת למדעים של בריטניה – ישראל לא יינתנו ליחידים / יחידות המגישים בקשה לשם ביקור במעבדה, מוסד או מחלקה בה המבקש / מבקשת רכש / רכשה את הדוקטורט שלו / שלה  או במטרה לעבוד בשנית עם מנחה הדוקטורט שהיה לו / לה.
 • ניתן להגיש מספר בקשות ממעבדות / מחלקות / מוסדות; יחד עם זאת יחידים רשאים להגיש בקשה אחת בלבד כל פעם.

 

כיצד מגישים בקשה?

על המבקשים למלא טופס בקשה באנגלית באינטרנט. ניתן למצוא אותו כאן. הטופס ימולא על ידי מי שמבקש לארח חוקר מבקר, ולא על ידי אדם המבקש ליסוע לביקור.  הטופס כולל דרישות  כמפורט להלן:

•קורות חיים של המארח והמוזמן.

•תיאור הפעילות המוצעת, כולל חשיבות הפעילות והתוצאות שינבעו ממנה.

•תקציב לפעילות המוצעת.

 

כיצד פועל הליך המיון?

הבקשות נבחנות על ידי  ועדת מיון אקדמית.  הועדה תבחן בקשות באמצעות הקריטריונים הבאים:

1. נגיעה כללית לננו - מדע / מדעי המוח / מדעי המים / מדעי החקלאות.

2. השפעת הפעילות המוצעת על שיתוף הפעולה המדעי בין בריטניה לישראל.

3. איכות התוכן המדעי של הפעילות המוצעת.

4. באם שיתוף הפעולה יימשך מעבר לתקופת הפעילות המוצעת.

עמידה בקווים המנחים שניתנו למבקשים ולהוראות הרלוונטיות של טופס הבקשה.

החלטת ועדת המיון האקדמית הינה סופית וחסויה. לא ייבחנו ערעורים על החלטות. המועצה הבריטית לא תבצע תקשורת כלשהי לגבי החלטות ועדת המיון.  לא ינתן משוב לפונים שבקשתם נדחתה.

מה מצופה מזוכי מענקי המַרצוּת בריטניה - ישראל?

זוכי המענקים יידרשו לקחת חלק מלא בפעילויות המוצעות בלוח הזמנים של הביקור.

ניתן יהיה לבקש מזוכי המענקים:

 • להשתתף באירועי רשת המדע והחדשנות / המועצה הבריטית. 
 • לקחת חלק בביקורות עמיתים, במקרים הרלוונטים.
 • לקדם את רשת המדע והחדשנות / המועצה הבריטית , ולהיות זמין מול התקשורת והמדיה.
 • לתרום לדיווח על ביקוריהם בבריטניה / ישראל.

 

מה מצופה ממארחי המַרצוּת בריטניה - ישראל?

המארחים יתבקשו למסור דו"ח תוך חודש מקיום הפעילות המתוארת. 

ניתן גם לבקש מהמארחים:

 • להשתתף באירועי רשת המדע והחדשנות / המועצה הבריטית.
 • לקחת חלק בביקורות עמיתים, במקרים הרלוונטים.
 • לקדם את רשת המדע והחדשנות / המועצה הבריטית , ולהיות זמין מול התקשורת והמדיה.
 • המארחים יתבקשו למסור דו"ח תוך חודש מקיום הפעילות המתוארת.
 • במקרה של סיום מוקדם של המַרצוּת, כל תשלום שיועבר לאחר מועד הסיום, תהיה חובה להשיבו, כמו גם יוחזר התשלום בגין עלות הנסיעה חזרה.