Aptis for teens

בכל העולם תלמידים מתחילים ללמוד אנגלית בגיל צעיר, ויש צורך הולך וגובר לבדוק את רמת האנגלית שלהם. בתי הספר וההורים מבינים שחשוב מאוד שהילדים ירכשו אנגלית טובה מגיל מוקדם כדי שיוכלו להצליח ולעבוד בסביבה בינלאומית.

מה זה? 

 • מבחן Aptis לבני נוער הוא כלי מיוחד לבחינת רמת האנגלית שפותח על ידי המועצה הבריטית. הוא מיועד לבני נוער ובוחן את יכולותיהם במגוון נושאים ותרחישים מוכרים.
 • מבחן Aptis לבני נוער מיועד לבני 13-17 והוא מאפשר להתמקד ביכולות של ידיעת אנגלית ולקבל את הציונים במהירות.
 • השאלות משקפות תרחישים יום-יומיים מחייהם של בני נוער, כגון פעילות ברשתות חברתיות, עשיית שיעורי בית, השתתפות באירועים בבית הספר ותחרויות ספורט. מכיוון שהשאלות עוסקות בנושאים מוכרים, המבחן מאפשר לנבחנים להפגין את היכולות האמיתיות שלהם באנגלית.
 • ניתן לשלב את מבחן Aptis לבני נוער במערכות החינוך הקיימות, וכך למדוד את רמת ידיעת האנגלית של התלמידים באופן אפקטיבי ולאורך זמן.

מי יכול להשתמש בזה?

 • חטיבות ביניים ותיכונים
 • משרדי חינוך מכל העולם
 • בתי ספר ללימוד שפות
 • מורים פרטיים
 • בתי ספר דו-לשוניים

מה תוכלו לעשות בזכותו?

 • לחלק את התלמידים להקבצות בהתאם לרמה
 • לבחון את המוכנות של התלמידים לקראת מבחנים רשמיים אחרים
 • לבחון את המוכנות של התלמידים להשתתף בתוכניות ללימודים בחו"ל או בתוכניות לחינוך ביתי
 • לזהות נקודות חזקות וחלשות כדי שהמורים יוכלו לסייע לתלמידים להשתפר באופן נקודתי
 • להעריך תוכניות לימודים
 • לבחון את מידת השיפור של התלמידים לאורך זמן בלימודים

 

הגמישות של המבחן מאפשרת גם לקבל את הציונים לכל נבחן בנפרד או כציון קבוצתי.

כל נבחן מקבל ציון (0-50) לכל יכולת שנבדקת, שאותו ניתן להשוות לנבחנים אחרים באותה קבוצה. כך גם הנבחן יכול לחזור על המבחן ולבדוק אם חל שיפור. מלבד הציון שלנו, כל נבחן מקבל גם ציון המשוקלל ומותאם לרמה של  מסגרת העבודה האירופית המשותפת לאפיון והערכה של ידיעת שפות (CEFR), עבור כל יכולת שפה שנבחנת (A1-C). אם נבחנים בכל ארבע היכולות, מקבלים ציון המציין את הרמה הכוללת של CEFR.