Aptis for teachers

Aptis למורים הוא גרסה מעט שונה של מבחן Aptis הכללי. מוסדות חינוך שונים ומשרדי חינוך מכל העולם יכולים להשתמש בו כדי לבחון את רמת ידיעת האנגלית של מורים או של סטודנטים להוראה. הוא מיועד ספציפית לעולם החינוך - אפשר לשלב אותו במערכות קיימות ולנהל אותו ברמת המוסד, כדי לעקוב אחרי היכולות של המורים באנגלית לאורך זמן ולבדוק את מידת השיפור שחל בעקבות תוכניות הלימודים.

המבנה והאורך של מבחן Aptis למורים זהה למבחן Aptis הכללי, אך תוכן המבחן קשור למורים והשאלות עוסקות בנושאים ותרחישים שבהם מורים ומורות נתקלים מדי יום. כך, הנבחנים לא צריכים להשקיע זמן בהבנת עולם התוכן של השאלה ויכולים להתמקד רק בידיעת השפה.

אפשר להשתמש במבחן APTIS למורים כדי לבחון:

  • מורים לאנגלית בבתי ספר שונים בעולם
  • מורים של מקצועות אחרים בבתי ספר דוברי אנגלית בעולם
  • מורים לאנגלית בתוכניות ללימוד שפות, כולל תוכניות מסחריות
  • סטודנטים להוראה במכללות או אוניברסיטאות
  • אנשי חינוך אחרים