©

University of Cambridge

מלגת בלווטניק לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' 

המועצה הבריטית בישראל מזמינה דוקטורנטים ובעלי תואר דוקטור, המצטיינים בתחומי מדעי החיים, מדעים מדוייקים והנדסה, להגיש מועמדותם למלגת בלווטניק לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג'.

תוכנית העמיתים מיועדת לחוקרים ישראלים שזו תהיה מסגרת המימון הראשונה שלהם לפוסט-דוקטורט בחו"ל. עמיתי בלווטניק יקבלו מענק שנתי בסך £30,000 . מימון נוסף, עד 6,000 £, יהיה זמין דרך מחלקות האוניברסיטה לצורכי מחקר, שימוש במתקנים אוניברסיטאים, רישום לכנסים והוצאות הנפקת ויזה. פרטים נוספים יועברו למועמדים שיתקבלו.

לעמיתים תהיה האפשרות להגיש בקשה לשנה שניה במסגרת המלגה. אישור מימון לשנה השניה כפוף להשלמת התנאים הנדרשים מהעמית בשנה הראשונה לאישור הועדה האקדמית.

הבקשה למלגות לשנת 2022 סגורה כעת. הקול קורא למלגות לשנת 2023 יפורסם במהלך קיץ 2022 בניוזלטר שלנו.

הגשת המועמדות תעשה באמצעות טופס ההרשמה המקוון והטפסים הנלווים בתחתית העמוד. 

יש לוודא כי כל טפסי הההרשמה יוגשו עד המועד האחרון להגשת מועמדות. הנחיות נוספות מפורטות ב- "כיצד מגישים מועמדות?" למטה.

למידע או שאלות נוספות אנא פנו אלינו בדוא"ל לכתובת: israelscience@britishcouncil.org

©

אוניברסיטת קיימברידג'

מי זכאים לקבלת המלגה?

 • על המועמדים להיות בעלי אזרחות ישראלית או תושבות קבע;אחזקת אזרחות כפולה אינה מהווה בעיה;
 • על המועמדים להיות תושבי ישראל הנמצאים בישראל בעת הגשת המועמדות; אנו נקבל מועמדות גם מתושבי מזרח ירושלים.
 • תכנית העמיתים מיועדת לחוקרים ישראלים שזו תהיה מסגרת המימון הראשונה שלהם לפוסט-דוקטורט בחו"ל; השתתפות במסגרת פוסט-דוקטורט קודמת בארץ, לרוב, לא תעלה על שניים עשר חודשים.
 • תכנית העמיתים פתוחה בפני בוגרי אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה בישראל; תואר הדוקטור חייב להיות מטעם מוסד ישראלי; 
 • על המועמדים להיות דוקטורנטים/דוקטורים בתחומי מדעי החיים, מדעים מדוייקים והנדסה;
 • על המועמדים להחזיק בתואר דוקטור עד מועד תחילת התכנית;
 • על המועמדים להיות בעלי תואר דוקטור שהוענק לא יותר מחמש שנים לפני מועד הגשת המועמדות;
 • אנו נשקול רק בקשות שנתמכות על ידי ראשי המחלקות הן במוסד הבית של המועמד והן במוסד המקבל; 
 • מעבדות/מחלקות/מוסדות לימוד רשאים להגיש מספר מועמדויות; עם זאת, חוקרים רשאים להגיש מועמדות אחת בלבד בכל פעם;

כל מועמד שבקשתו תתקבל יצופה לעמוד בדרישות ובסטנדרטים הקפדניים המצופים מכל עמית פוסט-דוקטורט אחר באוניברסיטת קיימברידג'.

כיצד מגישים מועמדות?

הקול קורא למלגות לשנת 2023 יפורסם במהלך קיץ 2022.

 • על המועמדים למלא את טופס ההרשמה המקוון ולצרף קורות חיים (לא יותר משלושה עמודים) עד לתאריך האחרון להגשה.
 • ראש המעבדה המארחת והממליצים יתבקשו למלא טפסי הגשה נפרדים (מופיעים בתחתית העמוד). את הטפסים יש למלא ולשלוח לכתובת המייל: israelscience@britishcouncil.org .
 • דרושות שתי המלצות. אחת מהן חייבת להיות מטעם נציג המוסד הלימודי, אליו משתייך המועמד;

שאלות נפוצות

 • מתי תתקבל הודעה למועמדים שנבחרו בהצלחה? הודעה כתובה במייל תשלח עד סוף חודש ינואר 2022.
 • מתי עתידה להתחיל ההתמחות? ההתמחות תפתח במקביל לתחילת שנת הלימודים האקדמאית הבאה (אוקטובר 2022). מקרים יוצאי דופן ידונו בנפרד.
 • האם על המועמדים להחזיק בתואר דוקטורט טרם התחלת ההתמחות? כן. ניתן להגיש מועמדות טרם השלמת התואר אך על המועמדים להיות בעלי תואר דוקטורט בעת התחלת ההתמחות. 
 • אני משלימ/ה את לימודי תואר הדוקטורט שלי כעת באוניברסיטת קיימברידג'. האם אני זכאי/ת למלגה?  לא. על המועמדים להתגורר בישראל ולהשלים את לימודי הדוקטורט במוסד אקדמאי בישראל.
 • האם תינתן העדפה למועמדים אשר יקדימו להגיש את מועמדותם? לא. אנא וודאו כי הגשת החומרים נעשתה במלואה טרם המועד האחרון לסגירת המועמדות ב- 31 באוקטובר 2021.
 • האם אני יכול/ה להגיש ו/ או לקבל בקשות מימון נוספות במקביל למלגת בלווטניק? עמיתים רשאים לקבל מלגות עד 20,000 £ בשנה ללא בקשת אישור מקרן בלווטניק במקביל למלגת בלווטניק. 
 • מי הגוף האחראי לתוספת מימון של עד 6,000 £ והאם מדובר בתוספת חד פעמית למשך המלגה? מעבר למענק השנתי בסך 30,000 £, המועצה הבריטית מספקת ישירות למחלקות האוניברסיטה הרלוונטיות קצבה של 6,000 £ עבור כל עמית, המיועדת לכסות עלויות ויזה, השתתפות בכנסים וקניית ציוד למחקר. התוספת הינה על בסיס שנתי עבור כל עמית במסגרת המלגה והשימוש בה יוסכם מראש עם המחלקה.
 • מי אמור למלא את טופס "Host Institution Agreement"? על המנהל הישיר, אשר צפוי  ללוות את העמית באופן אישי, למלא את הטופס ולצרף העתק קו"ח. בדרך כלל מצופה כי המנהל הישיר יהיה ראש הקבוצה/ מעבדה, אך יתכן ויהיה זה עמית מחקר בכיר אחר. בנוסף, מכיוון שחשוב לקבל את אישורו של ראש המחלקה לבקשת העמית להתארח במוסד לתקופת המלגה, נבקש כי יצרף אישור עקרוני לאירוח העמית וכן הסבר קצר לגבי המנהל הישיר אשר ימלא את הטפסים (רלוונטיות לתחום המחקר וכו').

כיצד ניתן לקבל עדכונים?

אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר החדש שלנו כדי להתעדכן באופן שוטף על התכניות, מלגות והקולות הקוראים: https://www.britishcouncil.org.il/en/programmes/science/newsletter

למידע נוסף או שאלות נוספות אנא פנו אלינו בדוא"ל לכתובת: israelscience@britishcouncil.org  

 

________________________________________________________________________________

"המועצה הבריטית מתכבדת לנהל את מלגת בלווטניק לפוסט דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' ומודה מקרב לב לקרן בלווטניק על תרומתה ומחויבותה לקידום שיתוף הפעולה המדעי בין ישראל לבריטניה. עמיתי בלווטניק הם  ללא ספק חוד החנית בתחומי מחקר פורצי דרך באוניברסיטת קיימברידג' וממלאים תפקיד חשוב בקידום היחסים בין שתי המדינות". כריסטיאן דונקומב, לשעבר מנכ"ל המועצה הבריטית בישראל

השותפים למלגת בלווטניק הם קרן בלווטניק, אוניברסיטת קיימברידג', המועצה הבריטית (ישראל) ושגרירות בריטניה בישראל.

*תוכנית מלגת בלווטניק לפוסט-דוקטורט מנוהלת על ידי המועצה הבריטית בישראל