"זאת זכות גדולה לארח נציגים ישראלים, המתמחים בתחומם, במסגרת תוכנית העמיתים...אנחנו אסירי תודה עבור התמיכה של קרן בלווטניק. אנחנו נרגשים לקבל בברכה את פניהם של המצטרפים החדשים לתוכנית הפוסט דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג". נציג ועדת הבחירה האקדמאית, מחזור 2015-2016.

מלגת בלווטניק לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' 

המועצה הבריטית בישראל מזמינה דוקטורנטים ובעלי תואר דוקטור, המצטיינים בתחומי מדעי החיים, מדעים מדוייקים והנדסה, להגיש מועמדותם למלגת בלווטניק לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג'.

תוכנית העמיתים מיועדת לחוקרים ישראלים שזו תהיה מסגרת המימון הראשונה שלהם לפוסט-דוקטורט בחו"ל. עמיתי בלווטניק יקבלו מענק שנתי בסך £30,600 . מימון נוסף, עד 6,000 £, יהיה זמין דרך מחלקות האוניברסיטה לצורכי מחקר, שימוש במתקנים אוניברסיטאים, רישום לכנסים והוצאות הנפקת ויזה. פרטים נוספים יועברו למועמדים שיתקבלו.

לעמיתים תהיינה האפשרות להגיש בקשה לשנה שניה במסגרת המלגה. אישור מימון לשנה השניה בכפוף לאישור הועדה ועם השלמת התנאים הנדרשים מהמועמד בשנה הראשונה.

הקול הקורא למלגת בלווטניק לפוסט דוקטורט 2019-2020, סגור כעת.

הגשת המועמדות תעשה באמצעות טפסי ההרשמה המקוונים המופיעים מטה בלבד. אנא עיינו בהנחיות הרלוונטיות בתחתית העמוד לפני הגשת הבקשה:

 1. טופס הרשמה למועמד- Applicant
 2. טופס הרשמה למארח - Host
 3. טופס הרשמה לממליצים - Referee

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום שני, 4 בפברואר 2019, בשעה 23:59 (שעון ישראל).

יש לוודא כי כל טפסי הההרשמה יוגשו עד המועד האחרון להגשת מועמדות. הנחיות נוספות מפורטות ב- "כיצד מגישים מועמדות?" למטה.

למידע או שאלות נוספות אנא פנו אלינו בדוא"ל לכתובת: Blavatnik.fellowship@britishcouncil.org.il. אנא רשמו בשורת הנושא: Fellowships 2019. 

©

אוניברסיטת קיימברידג'

Blavatnik Fellowship Programme
Foreign students in the UK ©

Asset Bank

מי זכאים לקבלת המלגה?

 • על המועמדים להיות בעלי אזרחות ישראלית; אזרחות כפולה אינה מהווה בעיה;
 • על המועמדים להיות תושבי ישראל הנמצאים בישראל בעת הגשת המועמדות;
 • תכנית העמיתים מיועדת לחוקרים ישראלים שזו תהיה מסגרת המימון הראשונה שלהם לפוסט-דוקטורט בחו"ל; השתתפות במסגרת פוסט-דוקטורט קודמת בארץ, לרוב, לא תעלה על שניים עשר חודשים.
 • תכנית העמיתים פתוחה בפני בוגרי אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה בישראל; תואר הדוקטור חייב להיות מטעם מוסד ישראלי; 
 • על המועמדים להיות דוקטורנטים דוקטורים בתחומי מדעי החיים, מדעים מדוייקים והנדסה;
 • על המועמדים להחזיק בתואר דוקטור עד מועד תחילת התכנית;
 • על המועמדים להיות בעלי תואר דוקטור שהוענק לא יותר מחמש שנים לפני מועד הגשת המועמדות;
 • אנו נשקול רק בקשות שנתמכות על ידי ראשי המחלקות הן במוסד הבית של המועמד והן במוסד המקבל; 
 • מעבדות/מחלקות/מוסדות לימוד רשאים להגיש מספר מועמדויות; עם זאת, חוקרים רשאים להגיש מועמדות אחת בלבד בכל פעם;

כל מועמד שבקשתו תתקבל יצופה לעמוד בדרישות ובסטנדרטים הקפדניים המצופים מכל עמית פוסט-דוקטורט אחר באוניברסיטת קיימברידג'.

כיצד מגישים מועמדות?

כיצד מגישים מועמדות?

 • על המועמדים למלא את טפסי ההרשמה המקוונים יחד עם שליחת קורות חיים לכתובת המייל: blavatnik.fellowship@britishcouncil.org.il עד המועד האחרון להגשת מועמדות.
 •  על המועמדים לצרף קורות חיים (עד שלושה עמודים) לטפסי ההגשה אשר יישלחו בנפרד לכתובת המייל;
 • ראש המעבדה המארחת והממליצים יתבקשו למלא טופס הגשה נפרד. אנא וודאו כי יש ברשותם את מספר ההגשה שלכם (Application number). 
 • אנא עדכנו את ראש המעבדה המארחת והממליצים לגבי נושא המחקר המוצע (Proposed Activity Title) 
 • דרושות שתי המלצות. אחת מהן חייבת להיות מטעם נציג המוסד הלימודי, אליו משתייך המועמד;

ניתן להגיש בקשה אחת בלבד למועמד. 

כיצד נערך תהליך הבחירה?

ההגשות יוערכו על ידי ועדת בחירה אקדמית. הוועדה תעריך את המועמדויות באמצעות הקריטריונים הבאים:

 • רלוונטיות כללית לתחומי המדעים שהתכנית כוללת;
 • איכות התוכן המדעי של הפעילות המוצעת;
 • האם שיתוף הפעולה עתיד להימשך מעבר לתקופת הפעילות המוצעת;
 • התאמה להנחיות למועמדים ולהנחיות הרלוונטיות בטופס ההרשמה;

החלטתה של ועדת הבחירה האקדמית תהא סופית וחשאית. לא יתקבלו ערעורים. המועצה הבריטית אינה יכולה לדון בהחלטות של ועדת הבחירה האקדמית. 

מה מצופה מהעמיתים?

אנו עשויים לבקש מהעמיתים: 

 • להשתתף באירועים של תכנית עמיתי בלווטניק;
 • להשתתף בביקורות עמיתים, ככל שרלוונטי;
 • לקדם את תכנית בלווטניק ולקחת חלק בפעילויות שנועדו לקידום המיזם בתקשורת;
 • להשתתף ,אם ידרש ,בסמינרים של תכנית המנהיגות של קרן ווידנפלד- הופמן
 • להגיש דוח שנתי על פי דרישה

במידה ותוכנית העמיתים תסתיים מוקדם מן הצפוי, העמית יתבקש להשיב כל תשלום אשר הועבר מראש ולא נוצל במסגרת התוכנית.

שאלות נפוצות

 • מתי תתקבל הודעה למועמדים שנבחרו בהצלחה? הודעה כתובה במייל תשלח עד סוף חודש פברואר 2019.
 • מתי עתידה להתחיל ההתמחות? ההתמחות תפתח במקביל לשנת הלימודים האקדמאית (אוקטובר 2019). מקרים יוצאי דופן ידונו בנפרד.
 • האם על המועמדים להחזיק בתואר דוקטורט טרם התחלת ההתמחות? כן. ניתן להגיש מועמדות טרם השלמת התואר אך על המועמדים להיות בעלי תואר דוקטורט בעת התחלת ההתמחות. 
 • אני משלימ/ה את לימודי תואר הדוקטורט שלי כעת באוניברסיטת קיימברידג'. האם אני זכאי/ת למלגה?  לא. על המועמדים להתגורר בישראל ולהשלים את לימודי הדוקטורט במוסד אקדמאי בישראל.
 • האם תינתן העדפה למועמדים אשר יקדימו להגיש את מועמדותם? לא. אנא וודאו כי הגשת החומרים נעשתה במלואה טרם המועד האחרון לסגירת המועמדות ב- 4 בפברואר 2019.
 • האם אני יכול/ה להגיש ו/ או לקבל בקשות מימון נוספות במקביל למלגת בלווטניק? עמיתים רשאים לקבל מלגות בסך 20,000 £ בשנה ללא בקשת אישור מקרן בלווטניק במקביל למלגת בלווטניק. 
 • מי הגוף האחראי לתוספת מימון של עד 6,000 £ והאם מדובר בתוספת חד פעמית למשך המלגה? מעבר למענק השנתי בסך 30,600 £, המועצה הבריטית מספקת ישירות למחלקות האוניברסיטה הרלוונטיות קצבה של 6,000 £ עבור כל עמית, המיועדת לכסות עלויות ויזה, השתתפות בכנסים וקניית ציוד למחקר. התוספת הינה על בסיס שנתי עבור כל עמית במסגרת המלגה והשימוש בה יוסכם מראש עם המחלקה.
 • מי אמור למלא/ לחתום בחלק C על טופס "Host Institution Agreement"? על המנהל הישיר, אשר צפוי  ללוות את העמית באופן אישי, למלא את הטופס ולצרף העתק קו"ח. בדרך כלל מצופה כי המנהל הישיר יהיה ראש הקבוצה/ מעבדה, אך יתכן ויהיה זה עמית מחקר בכיר אחר. בנוסף, מכיוון שחשוב לקבל את אישורו של ראש המחלקה לבקשת העמית להתארח במוסד לתקופת המלגה, נבקש כי יצרף אישור עקרוני לאירוח העמית וכן הסבר קצר לגבי המנהל הישיר אשר ימלא את הטפסים (רלוונטיות לתחום המחקר וכו').

כיצד ניתן לקבל עדכונים?

ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה הבריטית בישראל. למידע נוסף או שאלות נוספות אנא פנו אלינו בדוא"ל לכתובת: 

Blavatnik.fellowship@britishcouncil.org.il  

 

________________________________________________________________________________

"המועצה הבריטית מתכבדת לנהל את מלגת בלווטניק לפוסט דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג' ומודה מקרב לב לקרן בלווטניק על תרומתה ומחויבותה לקידום שיתוף הפעולה המדעי בין ישראל לבריטניה. עמיתי בלווטניק הם  ללא ספק חוד החנית בתחומי מחקר פורצי דרך באוניברסיטת קיימברידג' וממלאים תפקיד חשוב בקידום היחסים בין שתי המדינות". כריסטיאן דונקומב, מנכ"ל המועצה הבריטית בישראל

השותפים למלגת בלווטניק הם קרן בלווטניק, אוניברסיטת קיימברידג', המועצה הבריטית (ישראל) ושגרירות בריטניה בישראל.

*תוכנית מלגת בלווטניק לפוסט-דוקטורט מנוהלת על ידי המועצה הבריטית בישראל