אני שמחה על ההזדמנות לעבוד עם מידענים ישראלים ובריטים במסגרת תכנית GROWTH ,יחד עם שותפי למחקר. התכנית אפשרה לנו גישה לידע, כלים וכישורים שלא היו זמינים עבורנו בדרך אחרת. אני מצפה מאד לראות ראשיתן של שותפויות מסוג זה כבר בחודשים הקרובים.  לנה קאווסמי, בוגרת התכנית 2015

הזדמנויות מחקר לתארים מתקדמים בתחומי טכנולוגיות מים ובריאות

מלגת GROWTH הוקמה על מנת לקדם קשריים מדעיים בין חוקרים ישראליים, בריטים ופלסטינים ולתרום לפיתוח מדע ומחקר בשלוש המדינות האלו.

באמצעות המלגה, בוגרי תואר שני מצטיינים מאוניברסיטאות פלסטיניות יכולים לקבל מימון עבור PhD מלא באוניברסיטה ישראלית לפי בחירתם.

הגשת המועמדות סגורה כעת.


 

 

האם אני זכאי?

• מלגת ישראל-UK- פלסטינה GROWTH פתוחה לבוגרי אוניברסיטאות פלסטיניות מעוניינים ב-PhD בטכנולוגיה-המים או מחקר קשור לבריאות באוניברסיטה ישראלית.

• המבקשים צריכים להפגין הצטיינות בתואר שני ותואר ראשון שלהם, כוללים בקיאות בשיטות מחקר ותזה.

• המבקשים צריכים להפגין רמה גבוהה של אנגלית בכתב ובעל פה.

• המלגה מעונקת באופן זמני, על תנאי הקבלה לתוכנית PhD באוניברסיטה ישראלי. המבקשים אחראיים לאבטחת השלמה זו ועבור שעונה על כל הדרישות של האוניברסיטה הישימה.

 

כיצד מגישים בקשה?

 

על המבקשים למלא טופס בקשה באנגלית באינטרנט. ניתן למצוא אותו כאן. הטופס ימולא על ידי המבקש. הטופה כולל דרישות כמפורט להלן:

•קורות חיים של המבקש

• אישור תואר או תעודה תואר MSc

• אישור תואר או תעודת תואר ראשון

• עמוד השער של התזה לתואר שני

• של תעודת זהות או עמוד הראשון של דרכון

• שני מכתבי המלצה. אחד המכתבים חייבים להיות ממנחת MSc של המבקש

כיצד פועל הליך המיון?

הבקשות נבחנות על ידי ועדת מיון אקדמית. התהליך ממשיך כדלהלן:

• בקשות מוערכים לראשונה על ידי צוות המדע והחדשנות לזכאות

• תיבחנה בקשות אז על ידי פנל מבחר בינלאומי. מבקשים שנבחרו יוזמנו לראיון, או באופן אישי או דרך Skype

• לאחר הפאנל מגיע להחטתה הסופית, המבקשים יקבלו מכתבים עם אם התקלו או לא.

החלטת ועדת המיון האקדמית הינה סופית וחסויה. לא ייבחנו ערעורים על החלטות. המועצה הבריטית לא תבצע תקשורת כלשהי לגבי החלטות ועדת המיון. לא ינתן משוב לפונים שבקשתם נדחתה.

 

מה מצופה מזוכי מלגת GROWTH?

• השתתפות מלא בפעילויות ה-PhD ומלגת GROWTH, כולל השתתפות/נוכחות בכנסים רלוונטיים בבריטניה

• לעמוד בכל דרישות של האוניברסיטה

• להודיע למועצה הבריטית בכתב על כל שינוי ל-PhD או מלגה שלהם

• לדווח כמבוקש על ידי המועצה הבריטית