A group of people chatting
A group of people chatting

עמוד זה מכיל מידע אודות השימוש באתרי האינטרנט של המועצה הבריטית, כמו גם פרטים אודות המדיניות שעל-פיה היא נוהגת.

תנאי השימוש והמדיניות מתעדכנים מעת לעת. 

תנאי השימוש באתר זה

המועצה הבריטית ניסחה מידע ספציפי בנוגע לאופן שבו ניתן להשתמש באתר זה. כאן תמצאו מידע מלא בנוגע לאופן שבו תוכנן האתר, על מנת שיהיה נגיש לכולם. כמו כן תמצאו מידע אודות המדיניות שלנו בנוגע להגנה על זכויות יוצרים ולקובצי cookie, ומידע אודות האופן שבו ניתן להגיש תלונה.

תנאי שימוש

המועצה הבריטית קבעה תנאי שימוש לאתר זה ולקישורים מאתר זה ואליו. ניתן לקרוא את תנאי השימוש המלאים שלנו באנגלית.

נגישות

עשינו את מירב המאמצים על מנת להפוך את האתר לקל לשימוש עבור כל אדם, בלי קשר לדפדפן שעמו תבחרו לעבוד, ובין אם יש ברשותכם ציוד מיוחד לצורך גישה לאתר, או לא.

מידע נוסף באנגלית אודות אמצעי הבטחת הנגישות לאתר האינטרנט של המועצה הבריטית.

הגשת תלונה

אנו מעריכים את דעתכם. אנו מקווים כי חוויית ההתנהלות מול המועצה הבריטית הייתה מצוינת ומקבלים בברכה הערות, הצעות ופרטים בנוגע לשביעות רצונכם או חוסר שביעות רצונכם בנוגע לשירות שחוויתם במהלך ההתנהלות מולנו או השימוש במוצרים ובשירותים שלנו. נשמח לשמוע אם חבר מסוים בצוות העובדים שלנו סיפק לכם שירות איכותי במיוחד. 

המדיניות המלאה שלנו בנוגע להגשת תלונה באנגלית.

מדיניות

כארגון העוסק בקשרי תרבות, המועצה הבריטית גיבשה מדיניות שמבהירה את הדרכים שבהן אנו מתנהלים על מנת להגן על פרטיות, ילדים והסביבה, וכן אודות האופן שבו אנו מבטיחים חופש מידע ומספקים שיוויון הזדמנויות.

התניות מקומיות המתייחסות למועצה הבריטית בישראל יובהרו בסעיף זה.

פרטיות

אנו רואים בטיפול חוקי ונאות במידע אישי כגורם חיוני להצלחת פעילותנו ולשימור האמון בקרב האנשים שמולם אנו פועלים. כיוון שכך, הצהרה זו חלה באופן שווה על כל משרדינו, בלי קשר למיקומם. 

המדיניות המלאה שלנו בנוגע לפרטיות באנגלית.

מדיניות הגנה על אוכלוסיה/ א.נשים בסיכון

המועצה הבריטית דוגלת בשמירה וביצירה של סביבה בטוחה, חפה מכל פגיעה או ניצול של א.נשים בסיכון (ילדים ומבוגרים), בעת ההתקשרות עימה. מדיניות זו קובעת את מסגרת הציפיות והנהלים אל מול אוכלוסיות אלו ומדגישה את החשיבות הארגונית בדבר ההגנה עליהן, בנוסף לאחריות לנקיטת צעדים לעמידה במדיניות זו, בעת הצורך. המועצה הבריטית, מחזיקה בגישה ארגונית של אפס-סובלנות כלפי כל התעלמות ממדיניות הגנה זו.

למדיניות באנגלית לחצו כאן.

מדיניות סביבתית

המועצה הבריטית מחויבת לעמידה בתקנים בריטיים ובין-לאומיים בנוגע לניהול ההשפעה הסביבתית שלה. אנו מכירים בהשפעתן של פעילויות עסקיות על הסביבה. כמו כן, אנו מכירים באיום שטומנים בחובם השינויים האקלימיים על הצמיחה, הצדק החברתי ואיכות החיים. לפיכך, אנו מחויבים לניהול ההשפעה הסביבתית ולמזעורה. 

המדיניות הסביבתית המלאה שלנו באנגלית.

חופש המידע

המועצה הבריטית מתגאה בכך שהיא שואפת לאתר דרכים חדשות וגלויות שיאפשרו לה להתנהל מול הקהילייה הבין-לאומית. על מנת לגבש יושרה ואמון, עלינו לתת דוגמה אישית על-ידי פתיחת הארגונים שלנו לעולם, במידה רבה ככל האפשר. 

המדיניות המלאה שלנו בנוגע לחופש המידע באנגלית.

שוויון הזדמנויות ומגוון אנושי

המועצה הבריטית מעניקה הזדמנויות בין-לאומיות לתושבי בריטניה ואזרחי שאר מדינות העולם ויוצרת קשרי אמון ביניהם בכל העולם. עבודתנו כוללת פיתוח קשרים עם אנשים המגיעים מרקע מגוון ומתרבויות שונות. על כן, עבודה בצורה טובה עם מגוון של אנשים שונים וקידום שוויון הזדמנויות היא נדבך חיוני בעבודתנו.

ניתן לקרוא את המדיניות המלאה שלנו באנגלית ולקבל מידע אודות האופן שבו אנו משלבים את שיוויון ההזדמנויות והמגוון האנושי בכל התכניות והמיזמים שלנו, וכן אודות האנשים שעמם אפשר ליצור קשר לקבלת מידע נוסף.