בואו להיות שותפים שלנו בתחום החינוך, השפה האנגלית והאמנות ועזרו לנו להשפיע על חייהם של מיליוני אנשים בישראל, בבריטניה ובעולם כולו.

בדף זה