המצב הנוכחי יצר אתגרים רבים עבור אוניברסיטאות ברחבי העולם. זוהי הסיבה שאנו יוזמים ומארגנים סדרת מפגשים מקוונים שיאפשרו לאוניברסיטאות מישראל ובריטניה לשתף את החוויות והניסיון שלהן, כמו גם דוגמאות לשיטות עבודה מומלצות. מקורסים מקוונים חינם לסטודנטים, ועד מפגשי וידאו הדנים בעתיד הלמידה המקוונת - אנו מביאים אליכם את חווית החינוך הבינלאומית מבריטניה.