חשוב שתקראו את התנאים וההתניות למבחן ה-IELTS ותביעו את הסכמתכם כאשר אתם נרשמים למבחן.

התנאים וההתניות כוללים מידע חשוב, כולל פרטים על:

  • הכללים שיש לפעול על פיהם
  • אמצעי ביטחון שיש לנקוט כשבאים להיבחן
  • עיבוד התוצאות
  • תהליך הביטול
  • כיצד אנחנו משתמשים במידע שלכם.

כאשר אתם חותמים על ההצהרה בטופס הרישום או מסמנים את תיבת התנאים וההתניות למבחן ה-IELTS אם אתם נרשמים באינטרנט, אתם מאשרים שקראתם והבנתם את התנאים וההתניות עבור מבחן ה-IELTS ומסכימים לפעול על פיהם.