Date
יום רביעי 18 נובמבר 2020

לקראת המפגש השני בסדרת "שיחות לעומק בנושא השכלה גבוהה", ארגנו כיתת אמן על מנת לחלוק עקרונות מרכזיים ושיטות עבודה מומלצות ללמידה מקוונת.

מנחת כיתת האמן

ד"ר קתרין (קיי) האק היא היועצת הראשית בנושא למידה והוראה של Advance-HE. תפקידה כולל פיתוח, ניהול וקידום מצוינות בהוראה ולמידה, באופן כללי ובתחומי STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה).

בקרו בעמוד הבית של התוכנית שלנו כדי ללמוד עוד על סדרת המפגשים בנושא השכלה גבוהה. כמו כן תוכלו לצפות בהקלטות המפגשים ולעיין בדוחות מסכמים של הפעילויות קודמות.