Date
יום רביעי 20 May 2020 - 16.00
מיקום
Online event

כחלק מתוכנית #AtHome של המועצה הבריטית, אנו יוזמים סדרה של שיחות בנושא השכלה גבוהה אשר יסייעו לכם לתקשר עם עמיתים מרחבי העולם ולשתף את החוויה והניסיון שלכם. ב- 20 במאי 2020 נקיים מפגש מקוון בנושא "מה העתיד של ההערכה המקוונת עבור מוסדות ההשכלה הגבוהה?"

למשבר הקורונה (Covid-19) הייתה השפעה משמעותית על אוניברסיטאות ברחבי העולם. מוסדות ההשכלה הגבוהה נאלצו להגיב למשברבמהירות רבה על ידי העברת ההוראה, הלמידה וההערכה לשיטה המקוונת.

במהלך מפגש זה, נדון בהזדמנויות שנגזרות מהערכה מקוונת, שכן הדבר מאפשר מחד חדשנות ויצירתיות רבה יותר, אך מאידך יוצר אתגרים סביב סיכונים חוסר הגינות ונכונות העברת המידע, וכן סיכונים הקשורים לאבטחת מידע. אנו נבחן גם את ההשפעה שיש להערכה שמבוססת על טכנולוגיה על ההוראה והלמידה כאחד.

בסוף המפגש, הפאנל יענה על שאלות שעשויות להיות במהלך המפגש.

פרטי הדוברים:

המנחה: ד"ר ויקטוריה קלארק - מנהלת פתרונות הערכה גלובליים, המועצה הבריטית.

* ד"ר פטריק באוגהן - יועץ לימודים בכיר, Advance HE

* פרופ' יורם קלמן - ראש המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה.

* פרופ' בארי אוסאליבן - ראש מחקר ופיתוח הערכה, המועצה הבריטית

בכל שבוע נפגש עם אנשי מקצוע מתחום ההשכלה הגבוהה ברחבי העולם, בכדי לשתף ידע ורעיונות בנושאים שונים.