UK alumni, image

יש דברים, שרק אתם תבינו…

יש דברים, שרק מי שלמדו בבריטניה מבינים…

המועצה הבריטית בישראל מזמינה אתכם/ן להצטרף לרשת הענפה של הישראלים בוגרי האקדמיה בבריטניה. 

באמצעות הרשמה פשוטה, נוכל לשמור על קשר ולהנות מקשרים גלובליים, הזמנות לאירועים ייחודיים, הדרכות מקצועיות והזדמנויות לחיבורים עם קבוצה שהיא בדיוק אתם - בוגרים ובוגרות של מוסדות אקדמיים בבריטניה. 

המועצה הבריטית היא גוף רשמי ובינלאומי מטעם ממשלת הממלכה המאוחדת. המועצה הבריטית פועלת בלמעלה מ-100 מדינות ומגיעה ליותר מ-650 מיליון איש ברחבי העולם. המועצה הבריטית אחראית על יצירת קשרים תרבותיים, חינוכיים ומדעיים בין בריטניה למדינות העולם - במטרה לקדם אמון ושיתופי פעולה חיוביים. הסניף הישראלי מתמחה ביצירת הזדמנויות לפיתוח בתחומי המחקר וההשכלה הגבוהה.

הצטרפו אלינו

הגנת מידע

המועצה הבריטית כפופה לחוקי הגנת המידע בבריטניה ולחוקים במדינות אחרות העומדות בתקנים מקובלים בינלאומיים.

זכותך לבקש עותק של המידע שאנו מחזיקים לגביך, וכן שמורה לך זכות לבקש מאיתנו לתקן כל אי דיוקים במידע אישי זה. אם יש לך טענה לגבי השימוש במידע האישי שלך, יש לך גם את הזכות להתלונן בפני אחראי נושא הפרטיות במועצה הבריטית.

למידע מפורט בנוגע לפרטיות, אנא עיין/י בעמוד הפרטיות באתר שלנו, או צור קשר עם משרד המועצה הבריטית המקומי. אנו נשמור את המידע שלך למשך 7 שנים מרגע איסופו.