A group of students
A group of students

שגרירות בריטניה בתל אביב, יחד עם ISERD, הדירקטוריון הישראלי לEU FP וברטיניה - ישראל Tech Hub שמחות להזמין אקדמאיים בריטים  ותעשיות להשתתף באירוע ברוקראז בין התאריכים ה-30 ליוני ועד ה-2 ביולי 2014 בתל אביב.

הוריזון 2020:

הנציגים יוכלו לבדוק הזדמנויות לשיתוף פעולה בתחום הננו, מדעי החיים ומדעי המוח ולחזק את הקשרים הקיימים במטרה לקדם ולגבש פעילות משותפת עם חוריזון 2020 בשיחות רלוונטיות לנושא.

התוכנית:

התוכנית תותאם למשלחות שיגיעו ותכלול: 

  • הוריזון 2020 - סדנת ברוקראז
  •  פגישות B2B שיתאמו ע"פ תחומי העניין של המשלחת 
  • תדרוך על הזדמנויות מימון בבריטניה לישראל ויכולות מגזר
  • רשת הזדמנויות
  • ביקור בחברות ואוניברסיטאות
  • תוכנית תרבותית

הרשמה:

על המעוניינים יש לשלוח מייל לכתובת israelscience@britishcouncil.org עד ה-26 במאי בשעה 17:00.

 

למידע נוסף, כולל מידע על יישום נושאי הוריזון 2020, תהליך ההרשמה ומימון חסויות, אפשר למצוא כאן כקובץ pdf.

 

 

 

 

קישורים חיצוניים