©

Mat Wright

 

בעולם המחקר של ימינו, חקר המוח נחשב פעמים רבות לפסגת השאיפות.

חוקרים מכל העולם מנסים להרחיב את הידע שלנו על המוח, ויחד איתו את היכולת להבין טוב יותר מה עומד מאחורי ההתנהגות האנושית והמחלות הקשורות. 

בישראל, חוקרים בריטיים משתפים פעולה עם הקולגות שלהם מהארץ כדי לחקור ולהילחם יחד בחלק מהמחלות הנוירולוגיות הקשות ביותר בעולם. 

למידע נוסף (ראה מטה) על שיתוף הפעולה בין הקרן הבריטית למדעי המוח (BNA) והאגודה הישראלית למדעי המוח; על המחקרים שמממן המיזם לרפואה רגנרטיבית BIRAX; ומיזם Brain Tech