British and Israeli flags ©

Photo by Mati Milstein. Photographed at British Embassy event.

שר ומדענים ישראלים ביקרו בבריטניה

26-27 בנובמבר 2013

מדענים מובילים מישראל, בליווי שר המדע והטכנולוגיה יעקב פרי, ביקרו בבריטניה והשתתפו באירוע לציון ההישגים הבולטים בשיתוף הפעולה בין שתי המדינות ב-2013. בין הישגים אלו:

  • מחקר משותף למאבק בכמה מחלות קטלניות באמצעות תוכנית BIRAX לרפואה גנרטיבית.
  • חתימה על הסכם הבנות לחיזוק הקשרים בתחומי הרפואה הגנרטיבית, מדעי החקלאות עם דגש על מים, ננו-מדע וחקר החלל.

שנתיים ליסוד BIRAX – קבלת פנים בבית הלורדים

27 בנובמבר 2013

במסגרת יום המדע בריטניה-ישראל, חברי המועצה המדעית של בריטניה וישראל (UK-Israel Sciences Council) יחד עם מדענים וחוקרים מובילים, התכנסו בבית הלורדים בלונדון לקבלת פנים שאותה אירח לורד נארן פתאל. קבלת הפנים נערכה לציון יחסי המדע המתהדקים בין שתי המדינות, ובמיוחד את ההישגים של תוכנית BIRAX לרפואה גנרטיבית.

  • הקמת המועצה המדעית בריטניה-ישראל (UK-Israel Science Council), שבין 20 חבריה ארבעה חתני פרס נובל, מחוקקים ונשיאי אוניברסיטאות. 
  • הכנס הבריטי-ישראלי הראשון לרפואה גנרטיבית, שבו לקחו חלק 270 חוקרים, פוסט-דוקטורנטים ודוקטורנטים, בהם 60 מבריטניה.
  • התחייבויות בסך ארבעה מיליון ליש"ט מהתעשייה ומפילנטרופים.
  • הענקת מענקים לשבעה פרויקטים חדשים ברפואה רגנרטיבית וכן השקת תוכנית מלגות.

 

קישורים חיצוניים