Picture for the Science and Innovation Page ©

Assets

הצוות המדעי במועצה הבריטית ישראל הוא חלק מרשת המדע והחדשנות (SIN) המקדמת שיתוף פעולה בינלאומי עם בריטניה. מדע וחדשנות הן מאבני הפינה של מדיניות הצמיחה והשגשוג של ממשלת בריטניה. כדי לעודד שיתופי פעולה אסטרטגיים בתחום זה, המחלקה לעסקים, חדשנות וכישורים ומשרד החוץ מממנים את רשת המדע והחדשנות (SIN). רשת זו פרוסה ב-28 מדינות (עוד על רשת SIN).

פעילות רשת המדע והחדשנות בישראל

  • השפעה על מדיניות המדע של הממשלה, המשק ומערכת ההשכלה הגבוהה, לטובת בריטניה וישראל.

  • שיפור המדיניות הבריטית על בסיס הניסיון, הסיכויים והאתגרים שביחסים עם ישראל.

  • קידום שיתופי פעולה מדעיים עם ישראל שמהם יכולה בריטניה ליהנות ולהגשים מטרות נרחבות יותר.

  • רתימת היחסים הטכנולוגיים וההשקעות הישראליים כדי לגביר את החדשנות בבריטניה.

כיום, אנו מתמקדים בתחומים הבאים, שבהם יש יתרון למחקר משותף בריטי-ישראלי:

  • רפואה רגנרטיבית
  • מדע חקלאי ומדעי המים
  • ננו-מדע
  • מדעי המוח

הפעילויות הדו-לאומיות שלנו כוללות מחקרים משותפים, חילופי סטודנטים וחוקרים, סמינרים, מפגשים, ועידות וגישה למוסדות מחקר. מטרתנו היא למקסם את הפוטנציאל של המחקרי בשתי המדינות, לטובת שתיהן.

ליצירת קשר:

הדס לבמור

נספחת מדע וחדשנות

israelscience@britishcouncil.org

בדף זה