London image

רוצים ללמוד בבריטניה? IELTS יעזור לכם להגיע לשם.

היבחנו ב-IELTS כדי להוכיח שרמת האנגלית שלכם מתאימה ללימודים בבריטניה.

יותר מ-600 אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה בבריטניה מכירים ב-IELTS כמבחן לבדיקת רמת האנגלית. IELTS משקף במדויק את היכולת שלכם להבין, לקרוא, לכתוב ולדבר באנגלית. 

למידע נוסף על מוסדות שמכירים ב-IELTS בבריטניה

אם אתם רוצים לקבל אשרת הגירה או שהייה לבריטניה, IELTS הוא אחד מהמבחנים המאושרים לבדיקת רמת האנגלית. למידע נוסף על היבחנות ב-IELTS, ניתן לעיין בקטע 'אשרות והגירה לבריטניה' באתר.