IELTS world map image

חשוב לתכנן בקפידה לפני שנרשמים ללימודים בחו"ל. היעזרו ברשימה שלנו כדי לתכנן היטב את התהליך.

עד 3 שנים לפני ההרשמה

מצאו את המכללה או האוניברסיטה הרצויה, בדקו באיזו גרסה של IELTS עליכם להיבחן ובררו איזה ציון IELTS דרוש לכם. למידע נוסף על הרשמה ל-IELTS.

  • הקפידו על ציונים טובים במוסד הקדמי שבו אתם לומדים כעת.
  • מצאו את מרכז הבחינה של IELTS הקרוב אליכם, בחרו תאריך נוח למבחן ושריינו אותו. מומלץ להיבחן כ-12-14 חודשים לפני שמתחילים את ההרשמה. למידע נוסף, הירשמו למבחן IELTS.
  • התחילו להתכונן ל-IELTS - גם אם אתם דוברי אנגלית כשפת אם.  עליכם להכיר את המבנה ואת הזמנים של המבחן.
  • בררו אם מוסדות הלימודים שבהם אתם מתעניינים דורשים מבחן קבלה. התכוננו לקראת מבחני הקבלה שדורשים המוסדות שבחרתם.

15-18 חודשים לפני ההרשמה

בקשו מידע על לימודים בחו"ל מארגונים כגון:

ליעדים בתאילנד, בקרו באתרים הרשמיים של האוניברסיטאות או המכללות וחפשו תוכניות לתלמידים זרים

12-14 חודשים לפני ההרשמה

היבחנו ב-IELTS כדי לקבל את הציון שלכם תוך 13 יום. אם לא קיבלתם את הציון הדרוש, היעזרו בקורסי ומשאבי ההכנה שלנו כדי להשתפר.

הכינו קלסר עם חוצצים לכל מוסד לימוד שאליו אתם רוצים להירשם ושמרו בו בצורה מסודרת את כל הטפסים, התכתובות והקבלות.

קראו בעיון את כל חומרי ההרשמה וענו על כל הדרישות לפני תאריכי היעד. צרו לו"ז לתהליך ההרשמה ורשמו את התאריכים ביומן שלכם.

10-12 חודשים לפני ההרשמה

הגישו את בקשות ההרשמה למוסדות הלימודים שבחרתם.

הגישו את הבקשות למלגות וסיוע כספי.

בדקו את הדרישות לקבלת אשרה.

6-9 חודשים לפני ההרשמה

בשלב הזה אתם כבר אמורים לדעת לאילו מוסדות לימוד התקבלתם.

3 חודשים לפני ההרשמה

ודאו שתהליך קבלת האשרה שלכם מתקדם כנדרש.

קישורים חיצוניים