Your results image

אנחנו מבינים שחשוב לכם לקבל את הציון הטוב ביותר במבחן. אנחנו יודעים שאתם רוצים לקבל את הציון מהר, אך חשוב שניתן לכם ציון מדויק, אשר משקף את יכולותיכם האמיתיות.

ציון הבחינה שלכם ב-IELTS יתקבל תוך 13 יום ממועד המבחן.

קבלת ציוני IELTS באינטרנט ובדואר

תוכלו לראות הציונים באינטרנט החל מהשעה 14:00, 13 יום אחרי מועד החלק המרכזי של המבחן.

הציונים המפורטים של מבחן IELTS (הנקראים גם 'טופס דוח המבחן'- TRF) יישלחו בדואר רשום 13 יום אחרי מועד החלק המרכזי של המבחן.

לא ניתן לקבל את הציונים בטלפון, בדוא"ל או בפקס.

טופס ציונים

נבחנים יקבלו עותק אחד של טופס הציונים.  לא ניתן לקבל טופס חדש אם הטופס יאבד.

במקרים חריגים יש לפנות לשירות הלקוחות שלנו במייל.

שליחת טופסי דוח המבחן למוסדות

נוכל לשלוח בדואר עותקים מקוריים נוספים (עד חמישה) למוסדות שונים (כגון אוניברסיטאות, רשויות הגירה וכו'). אם תרצו שנעשה זאת, עליכם לרשום את הכתובות שלהם בעת ההרשמה למבחן.

אם תגלו אחרי ההרשמה שהכתובות שהזנתם למוסדות לא נכונות, תוכלו לשנות אותן על ידי הורדת הטופס שלנו לשינוי כתובת.

המוסדות זקוקים לעותקי מקור של טופס דוח המבחן. הם לא יכירו בצילומים של טופס דוח המבחן.

בנוסף, המוסדות יכולים להציג את ציוני הנבחנים באמצעות 'שירות האימות של טופס דוח המבחן ל-IELTS'. לשם כך, הם זקוקים למספר של טופס דוח המבחן, אותו ניתן למצוא בפינה הימנית התחתונה של הטופס.

Test Time
IELTS on paper 13 days
IELTS on computer 1-5 days
IELTS Online 3-6 days
IELTS for UKVI 13 days
IELTS Life Skills 7 days

תוקף ה TRF (טופס דוח המבחן)

לרוב, מוסדות רשמיים לא מקבלים טופסיTRF למבחנים שנערכו לפני יותר משנתיים. לכן, אם חלפו יותר משנתיים עליכם לספק להם הוכחה שרמת האנגלית שלכם נשמרה או השתפרה מאז מועד המבחן.

פענוח הציונים ב-IELTS

במבחן IELTS מקבלים ציון מספרי לכל חלקי המבחן - אין כזה דבר ציון עובר או נכשל. תקבלו ציון מאפס עד תשע לכל אחד מחלקי המבחן - האזנה, קריאה, כתיבה ודיבור.

למידע נוסף על אופן פענוח הציון שלכם במבחן IELTS ועל מערכת הציונים בעלת תשע הרמות.

למידע נוסף על הקשר בין ציוני IELTS למסגרת העבודה האירופית המשותפת לאפיון והערכה (CEFR).

איך מגישים ערעור על הציון?

אם תרצו לערער על הציון, תוכלו לפנות לשירות הערעורים כדי לבקש שהמבחן שלכם ייבדק מחדש. מועד הקבלה של תוצאת Enquiry of Results (EORs) תלוי ביום הגשת הבקשה ועד 21 יום לאחר מכן. זמן הטיפול בבקשה תלוי בכמה גורמים, כולל מספר הסעיפים שברצונך לבדוק מחדש.

כדי לערער על התוצאות עליכם לשלם דמי בדיקה, אך הם יוחזרו לכם אם הציון שלכם ישתנה בעקבות הבדיקה מחדש. הדיון בערעור שלכם עשוי להימשך עד שמונה שבועות. למידע נוסף על שירות הערעורים ניתן לפנות אלינו.

האם ניתן להיבחן מחדש?

ניתן להיבחן מחדש כמה פעמים שרוצים. עם זאת, אם רוצים שהציון ישתפר משמעותית צריך להמשיך ללמוד אנגלית. במחקרים שנערכו על IELTS נמצא כי ללא המשך לימוד אנגלית יש סיכוי נמוך שהציון ישתפר.