Register for IELTS

בקרוב נשיק את מבחני ה- IELTS האקדמאים והכללים באופן ממוחשב בישראל. אמנם הטכנולוגיה חדשה, אבל בכל השאר הממשק החדש ידמה לקודמו, ממבנה השאלות והניקוד עד לרמת האבטחה המצופה מIELTS. 

פרטים נוספים יסופקו בימים הקרובים. במשך תקופת המעבר, לא תתאפשר הרשמה לIELTS עד מרץ 2019. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות ומודים לך על הבנתך.