IELTS One Skill Retake, image

מהו IELTS One Skill Retake, ואיך הוא עובד?

IELTS One Skill Retake היא תכונה חדשה להשגת ציון המבחן הרצוי מבלי לחזור על המבחן כולו. כלומר, אם ברצונך לשפר את הציון באחד ממבחני הכישורים, ניתנת האפשרות להיבחן בשנית רק על אחד מארבעת כישורי הבחינה: האזנה, קריאה, כתיבה או דיבור

תכונת ה-IELTS One Skill Retake תהיה זמינה ברחבי העולם במיקומים בהם נערכים מבחני ה-British Council החל מסוף שנת 2023.

יתרונות השימוש ב-IELTS One Skill Retake.

  • התמקדו בכישור אחד: אם לא הצלחת במבחן הראשון, One Skill Retake מעניקה לך הזדמנות שנייה להציג את רמת האנגלית שלך ולשפר את הציון בחלק אחד, בלי לצורך לחזור על המבחן כולו. חסוך/י זמן וכסף באמצעות ביצוע החלק הקשור לכישור העומד לבחינה, ללא צורך בבדיקה מחודשת של כל ארבעת הכישורים.
  • היבחנו באותו פורמט: One Skill Retake של IELTS עוקב אחר אותו הפורמט והזמן כמו במבחן IELTS הרגיל. כלומר קיימת כבר היכרות עם הבחינה. אין צורך לדאוג להתכונן למבחן חדש עם סוגים שונים של שאלות.
  • קבלת טופס דו"ח בחינה חדש: קבלת טופס דו"ח בחינת IELTS חדש עם הציון המעודכן ב-One Skill Retake. הטופס כולל גם את הציונים מהמבחן המקורי וציון CEFR כולל. תוצאות הבחינה תקפות לשנתיים מתאריך המבחן המקורי, המצוין בטופס דו"ח המבחן.
  • ציוני המבחן המקורי יישארו זהים: לא יחול שינוי בציונים שהושגו במבחן המקורי. במידה ויש העדפה לשימוש בציון המקורי לאחר קבלת התוצאות, ניתן לעשות זאת.

תנאים להזמנת IELTS One Skill Retake

  • ניתן להזמין את המבחן אם ביצעת לאחרונה מבחן IELTS מלא במחשב.
  • יש לקבל את הציונים האישיים ממרכז בחינה המציע שימוש ב-IELTS One Skill Retake.
  • ניתן להיבחן מחדש עם One Skill Retake רק פעם אחת לאחר המבחן המקורי, ויש לעשות זאת תוך 60 יום ממועד הבחינה המקורי.