יוזמה משותפת של ארגון כרטיס הסטודנט הבינלאומי (ISIC), המועצה הבריטית IELTS ו-StudyPortals.

מהם המענקים ללימודים בחו"ל?

אנו רוצים לעודד צעירים ללמוד בחו"ל כחלק מההשכלה הגבוהה שלהם, כדי לחוות ולהכיר מדינות, תרבויות ושפות חדשות. לכן, ארגון כרטיס הסטודנט הבינלאומי, StudyPortals והמועצה הבריטית IELTS השיקו את המענקים ללימודים בחו"ל.

אנו רואים במענקים ללימודים בחו"ל כדרך ליצור חוויות חיוביות ומשנות חיים עבור סטודנטים רבים, חוויות שיפתחו אותם מחשבתית לצורות חיים וקריירות מקצועיות אחרות ויעודדו את ההבנה והסובלנות הבין-תרבותית שלהם.
המענק מיועד בראש ובראשונה לכיסוי עלויות שכר הלימוד וישולם ישירות למוסד להשכלה גבוהה שאליו הסטודנט התקבל.

אם שכר הלימוד יהיה נמוך מהסכום המקסימלי למענק בודד (10,000 ליש"ט), ניתן יהיה להשתמש ביתרה כקצבה יומית לעלויות מחייה למשך 52 שבועות לכל היותר, החל ממועד ההרשמה למוסד להשכלה גבוהה.

לוח הזמנים להגשת מועמדות

ההרשמה נסגרה

ועדת בחירה תעבור על ההגשות ותבחר שני זוכים אשר יקבלו פרס GSA. מועמדים סופיים יוזמנו לראיון אישי לפני בחירת הזוכים. 

הזוכים יוכרזו תוך 3 חודשים ממועד ההגשה אשר היה ב- 20 לנובמבר.

אנא הירשמו מראש על מנת לקבל עדכונים לגבי הגשות ותכניות עתידיות.

את מי אנחנו מחפשים?

מטרת המענקים ללימודים בחו"ל היא לסייע לסטודנטים מוכשרים ובעלי מוטיבציה אשר יכולים להפגין בפועל:

  • את הפוטנציאל שלהם לתרום לחברה בזכות לימודיהם;
  • מחויבות עזה לפיתוח הקריירה שלהם;
  • עניין אמיתי בהרחבת ההבנה והידע הבין-תרבותיים שלהם.

המועמדים שייבחרו יצטרכו לגלות מעורבות בקהילות של המועצה הבריטית IELTS, ארגון כרטיס הסטודנט הבינלאומי ו-StudyPortals ולשתף ברבים את חוויותיהם עם סטודנטים אחרים. המענקים ללימודים בחו"ל פתוחים בפני סטודנטים מבטיחים מכל המדינות בעולם. המענקים ללימודים בחו"ל יאפשרו לזוכים ללמוד בכל תוכנית לימודים לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה לבחירתם. הזוכה במענק ללימודים בחו"ל לא יוכל להשתמש בו כדי ללמוד בארץ המוצא שלו.

מי יכול להגיש מועמדות?

כדי להגיש מועמדות למענקים ללימודים בחו"ל עליכם:

  • להיות בני 18 ומעלה נכון למועד התחלת תוכנית הלימודים
  • להיבחן במבחן IELTS במרכז של המועצה הבריטית ולקבל דוח בחינה רשמי ותקף שהונפק על ידי המועצה הבריטית אחרי ה-1 ביוני 2016
  • להיות בעלי כרטיס סטודנט בינלאומי (ISIC) בתוקף ו/או כרטיס צעירים בינלאומי (IYTC) במועד ההרשמה
  • לתכנן להירשם לתואר ראשון מלא או תוכנית לימודים לתואר שני בחו"ל החל מהסמסטר של סתיו 2017 או אביב 2018
  • לספק מכתב קבלה מהמוסד הרלוונטי עד לתאריך הקובע
  • לכתוב חיבור קצר על חוויות הלימודים שלכם באתר STeXX.com

בכל שאלה נוספת, ניתן להיעזר בדף השו"ת שלנו. מומלץ לעיין בתנאי ההשתתפות המלאים.