IELTS world map image

עלות מבחן IELTS

עלות עבור בחינה המתקיימת לפני הראשון לאפריל 2017 הינה 1,100 ש״ח. עלות עבור בחינה המתקיימת מהראשון לאפריל 2017 הינה 1200 ש"ח.  

מועדים ומיקומי המבחנים

אנו עורכים את מבחני ה-IELTS בתל אביב. תהליך הרישום והמבחן מנוהל על ידי המועצה הבריטית בישראל. 

ההרשמה היא על בסיס מקומות פנויים ,לכן מומלץ בחום להירשם באינטרנט לפחות חודשיים לפני תאריך המבחן. לתשומת לבכם, ברגע שכל המקומות הפנויים במבחן ייתפסו, המבחן לא יופיע עוד במערכת ההרשמה המקוונת שלנו.

ארבעה עד חמישה שבועות לפני תאריך המבחן תקבלו הודעת דוא"ל שמאשרת את מיקום ולוחות הזמנים של המבחן.

מבחני דיבור

ניתן להיבחן בחלק הדיבור של המבחן שבעה ימים לפני או שבעה ימים אחרי החלק בכתב של המבחן. לרוב, הוא נקבע לשבוע שלפני החלק בכתב של המבחן או באותו יום של החלק בכתב. המועדים נקבעים לפי מספר הנבחנים שנרשמו למבחן.

תאריכים פנויים למבחן בכתב

בטבלה הבאה מוצגים התאריכים הבאים הפנויים למבחן בכתב בישראל.

לתשומת לבכם: המועד האחרון להרשמה עשוי להשתנות. בדקו את הזמינות בעת ההרשמה באינטרנט.

Select a location below

תל אביב

Venue: British Council @ Tel Aviv Convention Centre (Ganei Tarucha), 101 Rokach Boulevard

מועד המבחן יחידה סיום הרשמה הרשם
07/06/2018 IELTS Academic 31/05/2018 ישם עכשיו
02/08/2018 IELTS Academic 26/07/2018 ישם עכשיו
02/08/2018 IELTS General Training 26/07/2018 ישם עכשיו
11/10/2018 IELTS Academic 04/10/2018 ישם עכשיו
01/11/2018 IELTS General Training 25/10/2018 ישם עכשיו
13/12/2018 IELTS Academic 06/12/2018 ישם עכשיו

פרטי מיקום המבחן

מבחן IELTS נערך במרכז הירידים, גני התערוכה, שדרות רוקח 101, תל אביב.

בכל בקשה להרשמה או לקבלת מידע, ניתן לפנות ישירות אל המועצה הבריטית בישראל.

המידע המדויק יאושר בלוח הזמנים שתקבלו בדוא"ל כשבועיים לפני המבחן.