IELTS world map image

בקרוב נשיק את מבחני ה- IELTS האקדמאים והכללים באופן ממוחשב בישראל. אמנם הטכנולוגיה חדשה, אבל בכל השאר הממשק החדש ידמה לקודמו, ממבנה השאלות והניקוד עד לרמת האבטחה המצופה מIELTS.

פרטים נוספים יסופקו בימים הקרובים. במשך תקופת המעבר, לא תתאפשר הרשמה לIELTS עד מרץ 2019. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות ומודים לך על הבנתך.

מועדים ומיקומי המבחנים

אנו עורכים את מבחני ה-IELTS בתל אביב. תהליך הרישום והמבחן מנוהל על ידי המועצה הבריטית בישראל. 

ההרשמה היא על בסיס מקומות פנויים ,לכן מומלץ בחום להירשם באינטרנט לפחות חודשיים לפני תאריך המבחן. לתשומת לבכם, ברגע שכל המקומות הפנויים במבחן ייתפסו, המבחן לא יופיע עוד במערכת ההרשמה המקוונת שלנו.

ארבעה עד חמישה שבועות לפני תאריך המבחן תקבלו הודעת דוא"ל שמאשרת את מיקום ולוחות הזמנים של המבחן.

מבחני דיבור

ניתן להיבחן בחלק הדיבור של המבחן שבעה ימים לפני או שבעה ימים אחרי החלק בכתב של המבחן. לרוב, הוא נקבע לשבוע שלפני החלק בכתב של המבחן או באותו יום של החלק בכתב. המועדים נקבעים לפי מספר הנבחנים שנרשמו למבחן.

There are no IELTS test dates currently for registration. Please check back soon.