הסרטון הזה מסביר מהן שתי המטלות בחלק הכתיבה של IELTS - 'מענה לשאלה' ו'חיבור'. הבנה טובה יותר של המטלות תעזור לכם לשפר את הציון ב-IELTS.