דיבור: אוצר מילים

הסרטון הזה מסביר על ההיבטים של אוצר המילים שנבדקים בחלק הדיבור של מבחן IELTS. למשל, מבחינת אוצר מילים המבחן בודק שימוש בצירופי מילים, בקונוטציות, בניסוח מחדש ובמילים פחות שכיחות.