הסרטון הזה מסביר על ההיבטים של אוצר המילים שנבדקים בחלק הדיבור של מבחן IELTS. למשל, מבחינת אוצר מילים המבחן בודק שימוש בצירופי מילים, בקונוטציות, בניסוח מחדש ובמילים פחות שכיחות.