התכוננו למבחן IELTS בעזרת הסרטונים שלנו. הסרטונים מסבירים על היבטים שונים שנבדקים בחלקי הקריאה, ההאזנה, הכתיבה והדיבור של המבחן, כמו שטף דיבור ודקדוק.

In this section