STEPS to IELTS  הוא קורס המיועד לתלמידים עם רמה נמוכה יותר של אנגלית, במטרה להכין אותם לקראת קורס ההכנה ל-IELTS.  אם אתם עושים את צעדיכם הראשונים לקראת ההכנה ל-IELTS, רמת האנגלית שלכם נמוכה ואתם רוצים לשפר אותה, הקורס הזה יעניק לכם בסיס טוב באנגלית, מיומנויות מרכזיות ואסטרטגיות שיעזרו לכם להצליח.

חומרי הקורס מדורגים בקפידה כדי לעזור לתלמידים שרמת האנגלית שלהם נמוכה לשפר את יכולות הקריאה, הכתיבה, הדיבור וההאזנה שלהם. בכל שיעור תתרגלו דקדוק ואוצר מילים כדי לעזור לכם לרכוש את מיומנויות השפה ולשפר את רמת הדיוק. מטלות התרגול הן בסגנון מבחן ה-IELTS כדי לעזור לכם לגשת למבחן בביטחון מלא.

משך הקורס - 10 שיעורים

היקף: 40 שעות, 20 מפגשים של שעתיים כל אחד (או 10 מפגשים של 4 שעות כל אחד)

תאריכי הקורס לשנת 2017-2018 

• 23/05/2017-01/08/2017 ימי שלישי 17:30-21:30 (לקראת מבחן IELTS 03.08.2017)

• 16/08/2017-25/10/2017 ימי רביעי 17:30-21:30 (לקראת מבחן IELTS 02.11.2017)

• 26/09/2017-04/12/2017 ימי שלישי 17:30-21:30 (לקראת מבחן IELTS 14.12.2017)

• 22/11/2017-24/01/2018 ימי רביעי 17:30-21:30 (לקראת מבחן IELTS 01.02.2018)

• 02/01/2018-06/03/2018 ימי שלישי 17:30-21:30 (לקראת מבחן IELTS 15.03.2018)

• 07/03/2018-16/05/2018 ימי רביעי 17:30-21:30 (לקראת מבחן IELTS 24.05.2018)

 • משך הקורס: 40 שעות, 10 מפגשים של 4 שעות

  מיקום: משרדי המועצה הבריטית ברמת גן

  עלות: 3,200 ש"ח 

  תיאור הקורס: STEPS to IELTS  הוא קורס שמיועד לתלמידים עם רמה נמוכה יותר של אנגלית, כדי להכין אותם ל-IELTS.  אם אתם עושים את צעדיכם הראשונים לקראת ההכנה ל-IELTS, רמת האנגלית שלכם נמוכה ואתם רוצים לשפר אותה, הקורס הזה יעניק לכם בסיס טוב באנגלית, מיומנויות מרכזיות ואסטרטגיות שיעזרו לכם להצליח.
  חומרי הקורס מדורגים בקפידה כדי לעזור לתלמידים שרמת האנגלית שלהם נמוכה לשפר את יכולות הקריאה, הכתיבה, הדיבור וההאזנה שלהם. בכל שיעור תתרגלו דקדוק ואוצר מילים כדי לעזור לכם לרכוש את מיומנויות השפה ולשפר את רמת הדיוק. מטלות התרגול הן בסגנון מבחן ה-IELTS כדי לעזור לכם לגשת למבחן בביטחון מלא.

  להורדת תכנית הקורס המלאה

למידע והרשמה אנא התקשרו 03-6113600 או צרו קשר במייל IELTS@BRITISHCOUNCIL.ORG.IL