היעזרו בנו כדי להתכונן ל-IELTS

יש לנו מורים מוסמכים לאנגלית אשר יספקו לכם את חומרי ההכנה והתרגול הטובים ביותר.

IELTS.org ולמידע נוסף על המבחן הכנסו ל TakeIELTS להכנה נוספת ועזרה נא הכנסו ל. 

 

בחלק הזה