במרכזי בחינות ה-IELTS הרשמיים ניתן לסייע אם יש לך קשיי ראייה, שמיעה, דיבור או ליקויי למידה. אם קיים צורך לגרסה שונה של ה-IETLS, יש להודיע למרכז הבחינות שלושה חודשים מראש.

אם יש צורך בסידורים מיוחדים (למשל, זמן נוסף), יש להודיע למרכז הבחינות שישה שבועות מראש. יש לשים לב, כי בחינה מסוג זה תהייה בנייר. 

היכולת שלך בשפה האנגלית תעריך באופן אובייקטיבי, ללא קשר ללקות או לצרכים מיוחדים שיש לך.

מה כוללים הסידורים המיוחדים?

  • מבחנים בכתב ברייל
  • דיסק מיוחד לחלק של הבנת הנשמע עם עצירות והשהיות נחוצות
  • גרסה של קריאת שפתיים למבחן הבנת הנשמע
  • הדפסה מוגדלת או כרטיסי משימת הדיבור בכתב ברייל.

איזו עזרה ניתן לקבל?

אם יש לך ליקוי ראייה, ניתן לספק:

  • הדפסה מוגדלת
  • ניירות מבחן בכתב ברייל
  • אדם שיכתוב את התשובות עבורך

אם יש לך ליקוי שמיעה, ניתן להציע:

  • ציוד הגברה מיוחד
  • גרסה של קריאת שפתיים של מודול הבנת הנשמע.

אם יש לך דיסלקציה, ניתן לארגן:

  • זמן נוסף למבחני הקריאה והכתיבה.

אם יש לך צרכים מיוחדים שעשויים לדרוש גרסת מבחן IELTS שונה, יש ליצור קשר בהקדם האפשרי עם IH-London (תל אביב) Shalom@ihtrust.org או Yeda Plus (חיפה) ieltsisrael@yedaplus.co.il