העזר/י בטבלה המוצגת כאן כמדריך :

סוג הויזה  רמת CEFR נדרשת כישורי אנגלית   מבחן IELTS UKVI והציון הדרוש
Tier 1 (General) visa C1 Reading, Writing Speaking and Listening

7.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

 Tier 1 (Exceptional Talent) visa  B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

 Tier 1 (Entrepreneur) visa  B1 Reading, Writing Speaking and Listening 

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

 Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa  B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now

 Tier 2 (General) visa  B1 Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now.

 Tier 2 (Sportsperson) visa A1  Reading, Writing Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now

Tier 2 (Minister of Religion) visa  B2  Reading, Writing Speaking and Listening

5.5 overall, and for each of the four skills.

Register now

Tier 4 (General) student visa - below degree level

*only when required 

B1 Reading, Writing Speaking and Listening 

4.0 overall, and for each of the four skills.

Register now

Tier 4 (General) student visa - degree level and above

*only when required

B2 Reading, Writing Speaking and Listening 

5.5 overall, and for each of the four skills.

Register now.  

Family, Spouse or Partner visa  A1 Speaking and Listening 

Life Skills at A1-Pass.

Register now

Citizenship / Settlement visa  B1  Speaking and Listening 

Life Skills at B1-Pass.

Register now.  

 

Please note: Those who are applying for a Tier 4 student visa to a Highly Trusted Sponsor (HTS) to study a bachelor or postgraduate degree are required to meet the English language level set by the institution. All British universities and colleges accept IELTS results. This means you can apply with an IELTS result from any of the 1,000 IELTS test locations worldwide unless your institution has additional requirements. Please check with the official Register of Sponsors from the Home Office.

לתשומת לבכם: מגישי בקשה לויזת סטודנט Tier 4 ל HTS ללימודי תואר ראשון או שני נדרשים להשיג את רמת האנגלית הנקבעת על ידי המוסד האקדמי אליו התקבלו. כל האוניברסיטאות והמכללות בבריטניה מקבלות ציוני מבחן IELTS מכל אחד מבין 1000 אתרי הבחינה ברחבי העולם,אלא אם צוינו דרישות נוספות ע"י המוסד האקדמי.למידע נוסף בעניין יש לבדוק באתר GOV.UK

קישורים חיצוניים