IELTS (מערכת בינלאומית לבדיקת רמת האנגלית) - הוא המבחן הפופולרי ביותר בעולם לבדיקת רמת האנגלית. יותר 3 מיליון מבחני IELTS מועברים מדי שנה.

היבחנות ב-IELTS פותחת לכם דלתות - המבחן יכול לעזור לכם לגור, ללמוד ולעבוד בכל העולם. יותר מ-10,000 ארגונים ב-140 מדינות מכירים ב-IELTS, כולל מוסדות ממשלתיים, אקדמיים ותעסוקה.

IELTS הוא המבחן היחיד לבדיקת רמת האנגלית שמוכר למטרות הגירה על ידי כל המדינות אשר דורשות מבחן כזה.

אם אתם רוצים לקבל אשרת הגירה או שהייה לבריטניה, IELTS הוא אחד מהמבחנים המאושרים לבדיקת רמת האנגלית. למידע נוסף על היבחנות ב-IELTS, ניתן לעיין בקטע 'אשרות והגירה לבריטניה' באתר. 

למידע נוסף על IELTS