IELTS

IELTS (מערכת בינלאומית לבדיקת רמת האנגלית) - הוא המבחן הפופולרי ביותר בעולם לבדיקת רמת האנגלית. יותר 2,9 מיליון מבחני IELTS מועברים מדי שנה.

היבחנות ב-IELTS פותחת לכם דלתות - המבחן יכול לעזור לכם לגור, ללמוד ולעבוד בכל העולם. יותר מ-10,000 ארגונים ב-140 מדינות מכירים ב-IELTS, כולל מוסדות ממשלתיים, אקדמיים ותעסוקה.

IELTS הוא המבחן היחיד לבדיקת רמת האנגלית שמוכר למטרות הגירה על ידי כל המדינות אשר דורשות מבחן כזה.

אם אתם רוצים לקבל אשרת הגירה או שהייה לבריטניה, IELTS הוא אחד מהמבחנים המאושרים לבדיקת רמת האנגלית. למידע נוסף על היבחנות ב-IELTS, ניתן לעיין בקטע 'אשרות והגירה לבריטניה' באתר. 

הירשמו ל-IELTS עוד היום

המועצה הבריטית הינה שותפה גאה בבעלות ה-IELTS.

אזהרה 

נודע לנו כי ישנם אתרים המתחזים לאתר המועצה הבריטית לרישום למבחן ה-IELTS . אתרים אלו אינם קשורים למועצה הבריטית בשום אופן. איננו אחראים לתוכן הקיים באתרים הללו.

על מנת לשמור על פרטיכם האישיים, להרשמה למבחן, אנא השתמשו אך ורק בלינק המצורף באתר TakeIELTS.

טרם הכנסת פרטיכם האישיים, אנא וודאו כי אתם נמצאים במערכת ההרשמה הרשמית של מועצה הבריטית. שימו לב כי British Council  מאוית נכון. 

להלן לינק לאתר ההרשמה הרשמי למבחן ה-IELTS.

למידע נוסף על IELTS