מבחנים אקדמיים ומקצועיים זמינים בישראל

אנו עורכים מגוון רחב של מבחנים מטעם אוניברסיטאות, מוסדות מקצועיים ומרכזי בחינה והערכה בבריטניה. 

בדף זה