Date
יום שני 19 אוקטובר 2020 - יום שני 02 נובמבר 2020

קורס מקוון זה יאפשר לכם לתכנן מראש את תוכנית הקריירה שלכם, ולהתכונן למקום העבודה לאחר סיום הלימודים. תוכלו גם ללמוד כיצד להדגיש את כישוריכם וחוזקותיכם בפני מעסיקים פוטנציאליים.

קורס זה מיועד לאלו הנכנסים לראשונה למעגל העבודה או חוזרים לשוק העבודה, לאחר שלמדו לתואר מוסמך באוניברסיטה. הקורס יתמקד במיומנויות הדרושות כדי להתקדם מלימודים לקריירה.