Date
יום שני 23 מרץ 2020 - יום שני 20 April 2020

זהו קורס מקוון פתוח המיועד למורים לאנגלית מכל העולם, בחינם. הוא יעזור לכם לפתח מיומנויות ויכולות שיתרמו להשתלמות המקצועית שלכם.

הקורס נשען על שנות הניסיון הרבות של המועצה הבריטית בהדרכה ופיתוח של מורים בכל העולם. הוא מתאים למורים לאנגלית בבתי ספר יסודיים ותיכוניים או במוסדות להשכלה גבוהה.