MS Society האגודה לטרשת נפוצה

האגודה לטרשת נפוצה נלחמת לשיפור הטיפול והסיוע שמוענק לחולים בטרשת נפוצה, כדי לעזור להם לחיות את חייהם בכבוד.

האגודה לטרשת נפוצה מממנת מחקרים, מחלקת מענקים, עורכת קמפיינים לשינוי מדיניות, מספקת מידע ותמיכה, משקיעה במומחים לטרשת נפוצה ומטה אוזן קשבת לכל דורש.

"האגודה לטרשת נפוצה מאמינה בחום בעבודה לצד הארגונים והחוקרים הטובים בעולם, ולכן אנו משקיעים בפרויקט זה. "

 

מישל מיטשל, מנכ"ל האגודה לטרשת נפוצה

סר ורנון אליס, המועצה הבריטית / MS Society