JDRF האגודה לסוכרת נעורים

האגודה לסוכרת נעורים מספקת מידע לילדים, מבוגרים והורים המתמודדים עם סוכרת מסוג 1.
האגודה לסוכרת נעורים מהווה שופר לחולים בסוכרת מסוג 1, בדמות קמפיינים שמטרתם להגדיל את המודעות ואת המימון למחקרים שנועדו למציאת תרופה למחלה. האגודה לסוכרת נעורים היא הקרן המובילה בעולם במימון מחקרים על סוכרת מסוג 1.

"האגודה לסוכרת נעורים תומכת בגאון בשותפות עם מיזם BIRAX, כיוון שאנו מאמינים שזו הזדמנות חשובה לחוקרים ולחולים בסוכרת מסוג 1.

החולים בסוכרת מסוג 1 אינם מסוגלים לייצר אינסולין בעצמם. בעזרת מחקרי הרפואה הרגנרטיבית שבהם תומך מיזם BIRAX, כולל מחקרים על תאי גזע, יהיה ניתן לפתח מנגנונים שיחליפו את התאים המייצרים אינסולין".

 

קלייר מק'ויקר, מנהלת המחלקה לקידום המחקר בבריטניה, האגודה לסוכרת נעורים